40 procent i tilskud til investeringer: Næsten alle vil få de penge, de søger om

Det er en bred vifte af områder, der omfatter investeringer i Miljø- og klimateknologi 2023. Illustration: Sagro Miljøinvesteringer 2023 ansøgningstemaer – Sagro.

Kæmpepuljen er på hele 570 millioner kroner, som skal fordeles til 10 forskellige indsatsområder. Derfor har Sagro et helt team af rådgivere, der står klar til at hjælpe med de drilske detaljer. Landbrugsstyrelsen åbner snart for ansøgninger om støtte til investeringer i Miljø- og klimateknologi 2023. Helt præcist sker det den 16. november.

- Det er utroligt godt nyt. Det betyder, at alle ansøgninger har en meget stor sandsynlighed for at blive godkendt, hvis ellers alle kriterier er opfyldt, og papirerne er udfyldt korrekt, siger Maria Eugster Klug, der er driftsøkonom i Sagro.

Klima- og teknologipuljen er ved at være i sin sidste »fase«. Den har snart kørt i syv år, og derfor er den en opsamlingspulje af de resterende midler, så den nu er på hele 570 millioner kroner, som skal fordeles til 10 forskellige indsatsområder.

- Det her er simpelthen en fantastisk chance for at få købt noget af det udstyr, som kan gøre livet lettere på gården. Og der er 40 procent i tilskud til investeringen. Udfordringen er, at man skal have realiseret sin investering inden for et år fra ansøgningstidspunktet og ikke må bestille den, før ansøgningen er indsendt, siger hun.

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 31. januar, og det er kun teknologier, der fremgår af teknologilisten til ordningen, der er tilskudsberettiget.

Ændringer siden sidst

Maria Eugster Klug har gennem årene hjulpet landmænd till at få mange millioner kroner hjem till investeringer i miljø- og klimateknologi. Ifølge hende er der denne gang nogle mindre ændringer, som kommer landmændene til gode.

- Landbrugsstyrelsen har lyttet til nogle af vores indvendinger og ændret lidt i kriterierne. Denne gang er det or eksempel muligt for planteavlere at søge tilskud til teltoverdækning af gylletanke. Førhen var det et krav, at man skulle have dyrehold, men det er det ikke mere, siger hun. En anden ændring er selve beløbsstørrelsen ved teltoverdækningerne. Før krævede det en investering på samlet set mindst 300.000 kroner. Det er nu sat ned til 100.000 kroner. Det er en virkelig god ændring, fordi vi nu også kan få dem med, som måske kun har én stor eller to mindre gylletanke, siger hun.

En tredje og væsentlig ændring er, at GPS-styring er flyttet fra obligatoriske elementer til valgfri elementer på en flere af teknologierne, som er specificeret på teknologilisten. Hermed undgås problemer med sanktion i tilskud eller dobbeltkøb, hvis man allerede har GPS-udstyr på traktoren.

- Den regel var nok lidt ude af trit med virkeligheden. Derfor er jeg glad for, at Landbrugsstyrelsen har lyttet til os. Jeg har siddet med det her emne i mange år og har skrevet mange høringssvar efterhånden. Så det er rart, når vi kommer igennem med nogle af vores argumenter, siger hun.

Selvom ordningen åbner meget snart, håber Maria Eugster Klug fortsat, at Landbrugsstyrelsen vil lytte til endnu et ønske og også nedsætte mindstegrænsen til 100.000 kroner for indsatsområderne på kvægstalde, svinestalde, planteavl og kartofler. Det vil nemlig betyde, at langt flere mindre landbrug vil kunne søge.

- Vi har et helt team af folk, der er uddannede i det her og kan hjælpe. Man kan godt søge selv, men min erfaring siger, at djævlen ligger i detaljen. Det ville være dumt at miste for eksempel 15 procent af sit tilskud på grund af en fodfejl. Så spørg endelig din rådgiver, siger hun.

Tilskud til miljøinvesteringer

Hvad gives der tilskud til?

  • Reduktion af ammoniakudledning
  • Reduktion af pesticidforbrug
  • Reduktion af energiforbrug (dog kun fjerkræ og gartneri)
  • Reduktion af næringsstofforbrug (dog kun gartneri)

Hvor meget tilskud kan der opnås?

  • Der kan opnås 40 procent i tilskud beregnet på grundlag af standardomkostninger, som er fastsat i bekendtgørelsen

Hvilke krav er der?

  • Arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer fra primær jordbrugsbedrift (beregnet på normtimesatser)
  • Køb til eje – ikke leasing eller køb med ejendomsforbehold
  • Må ikke være lovkrav
  • Ingen ændring eller forlængelse mulig

De 10 indsatsområder er:

Læs også