Beregningsmodel til arrondering og transport

I markbruget afhænger transportomkostninger blandt andet af transportafstand, markstørrelse, varemængde og transportløsning. Seges har ajourført et lille regnearksværktøj, der estimerer dette.

Væsentlige driftstilpasninger i markbruget kan omfatte køb og leje af jord, afgrødevalg og tilpasning af maskinpark. En vigtig faktor i den sammenhæng er omkostninger til transport, herunder forbrug af tid og energi og dermed miljøbelastning.

Derfor har Seges opstillet en enkel model, som giver mulighed for at lave en grov overslagberegning på transportbehov og -omkostninger i forbindelse med dyrkning af afgrøder.

I modellen indgår følgende elementer: Markstørrelse, transportafstand mellem lager og mark, antal kørsler, transportmidlets gennemsnitshastighed, timepris for transport i gennemsnit, samt et resultat, hvor transporttid og transportøkonomi opgøres.

 

Transporttid

- Vi har lavet nogle eksempler og kan blandt andet sige, at hvis vi beregner kørselsbehov og transportøkonomi for dyrkning af vinterhvede med en transportafstand på tre km og med en gennemsnithastighed på 20 kilometer i timen, udgør transporttiden mellem 0,6 og 4,7 timer pr. hektar pr. år afhængig af markstørrelsen, som kan være mellem 1 og 250 hektar, siger Michael Højholdt, landskonsulent i erhvervsøkonomi hos Seges.

- Ved en timepris på 500 kroner i timen og en transportafstand på tre km, svarer det til små 600 kroner pr. hektar pr. år i nettotransportomkostninger for en markstørrelse på 10 hektar og knap 1.100 kroner pr. hektar pr. år for en markstørrelse på tre hektar, siger han.

 

Grundlag

Er transportafstanden i stedet for tre kilometer syv kilometer, stiger nettotransportomkostningerne ifølge landskonsulenten til mellem cirka 1.350 kroner pr. hektar pr. år for en markstørrelse på 10 ha og cirka 2.500 kroner pr. hektar pr. år for en markstørrelse på tre ha.

- Disse forhold bør naturligvis indgå i beslutningsgrundlaget, når man overvejer jordleje eller jordkøb i betydende afstand fra lagre, lyder det.

 

Transport

Tommelfingerregel for transportomkostninger:

Korn uden gylle og uden halm         - 100 kroner pr. kilometer pr. hektar pr. år

Korn med halm/majs med gylle      - 200 kroner pr. kilometer pr. hektar pr. år

Græs med gylle                                    - 300 kroner pr. kilometer pr. hektar pr. år

- Dyrere ved markstørrelse under 10 hektar og billigere ved større sammenhængende arealer.

Kilde: Seges

 

Læs også