Dansk kartoffelproduktion trues

STORMØDE Omkring 300 landmænd, kartoffelavlere og branchefolk var mødt op, da brancheorganisationen Danske Kartofler og Landbrug & Fødevarer holdt stormøde om dansk kartoffelproduktion. En produktion branchen frygter er i fare på grund af myndighedernes nej til forlængelse af dispensationen til at bruge nedvisningsmidlet Reglone. Et middel som kartoffelbranchen ikke mener, at der findes et reelt alternativ til, og som til gengæld må bruges af danske kartoffelavleres udenlandske konkurrenter. Konklusionen på stormødet blev blandt andet, at sagen nu forsøges rejst politisk, da branchen selv vurderer at det er en milliard-eksport og danske arbejdspladser, der er i fare.

Læs også