Det er nu der skal foretages generationsskifte

Siden gave-og afgiftscirkulæret kom i 1982, har der været praksis for, at værdiansættelsen af fast ejendom i familiehandler kan ske til den offentlige ejendomsværdi +/- 15 procent. Nu venter et nyt cirkulære, og derfor holder Agri Nord et informationsmøde med fokus på de kommende regler.

Den nuværende praksis for værdiansættelsen af fast ejendom i familiehandler er snart fortid. Det skyldes, at et nyt cirkulære er på vej, der skal ændre den såkaldte 15%-regel.

- Skat har i en række tilfælde forsøgt at tilsidesætte den nuværende praksis for værdiansættelsen af fast ejendom i familiehandler. Blandt andet når de har konstateret, at ejendommen kort inden eller kort tid efter familieoverdragelsen er solgt til en meget højere værdi end den, der ligger til grund for familieoverdragelsen, siger virksomhedsrådgiver i Agri Nord, Willy Møller.

Det har givet eksempler på sager, hvor forældreejerlejligheder er solgt til børn ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering -15%, hvor børnene efterfølgende har solgt lejligheden til en betydelig højere pris og fået en skattefri fortjeneste.

- Landsskatteretten har i en række af disse sager givet skatteyder medhold i, at man kan støtte ret på 1982-cirkulæret, også selvom det var åbenbart, at den offentlige ejendomsvurdering ikke svarede til handelsværdier, siger Willy Møller. 

Derfor sendte skatteministeren den 5. maj 2020 et udkast til et nyt værdiansættelsescirkulære i høring, som omfatter familiehandler.

De nye regler

Det nye cirkulære er endnu ikke vedtaget, og derfor kan der komme ændringer i det endelige cirkulære, der forventes at træde i kraft for landbruget i efteråret 2021.

- Det nye cirkulære lægger op til, at man ved overdragelse mellem nærtstående, blandt andet fra forældre til børn, skal anvende de nye vurderinger +/- 20%, siger Willy Møller og fortsætter:

- Den nye 20%-regel skal kunne fraviges, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Det forventes at de nye ejendomsvurderinger i mange tilfælde vil være højere end de nuværende vurderinger og dermed ligge tættere på handelsværdien.

Det er p.t. usikkert, hvornår det nye cirkulære træder i kraft, men det er sandsynligt, at det gælder for handler foretaget efter den 1. juli 2020. Dog først når der foreligger nye vurderinger.

Hvis man har ønske om at overdrage sin landbrugsejendom til sine børn og til lavest mulig værdi, bør man derfor overveje om overdragelsen skal foretages ultimo 2020.


Informationsmødet afholdes den 3. september fra klokken 19-21 hos Agri Nord i Aalborg.
 

Læs også