NitroNord sætter fokus på billig gødning

Den nystartede producent af flydende gødning, NitroNord, sætter nu fokus på billigt kvælstof.

Der har været godt gang i salget af N32 NitroPower hos den nystartede gødningsproducent, NitroNord. Men nu sætter selskabet yderligere fokus på billigt flydende kvælstof.

- I en tid med pressede priser på de produkter landbruget afsætter, finder vi det naturligt at sætte fokus på et af de steder, hvor landmanden kan nedbringe sine udgifter. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på den åbenlyse besparelse der ligger i at anvende flydende gødning og ikke mindst produktet flydende N32 NitroPower, udtaler Søren Blach fra NitroNord.

- Med flydende N32 får landmanden den absolut billigste kvælstofkilde, der kan vælges på et landbrug (flydende ammoniak er undtaget). N32 ligger for nuværende i prisniveauet kr. 5,35 pr. kg N – hvilket er markant billigere end de traditionelle samgranulerede NS gødning på markedet, fortæller Søren Blach.

Som ekstra fordel opnår man, med det koncentrerede kvælstofindhold i N32, en øget kapacitet ved udbringning af kvælstof når forårstravlheden melder sig.

Læs også