Pantebrevsbrevsmodellen gjorde det muligt for Mette og Jesper

Pantebrevsmodellen kan hjælpe med at få ejerskiftet de mindre landbrug. Det gjorde det for Mette Bindstrup og Jesper Hansen i Bøvl, mellem Brande og Grindsted.

Vesternorge blev solgt med hjælp fra pantebrevsmodellen til Jesper Hansen og Mette Bidstrup, som har sønnen Jens. Fotos: Sagro Det har betydning for de to unge, at de kan fortsætte med at leve i et område og blandt folk, de kender. Og de er også glad for, at sønnen Jens skal vokse op på stedet.

Vesternorge

Vesternorge er på 41 hektar og drives med omkring 30 jerseykøer. De 3,6 hektar blev købt til i forbindelse med handlen.

Frederik Djernæs købte den som svinebrug i 1996 og omlagde til økologisk kvægbedrift.  Den har kunnet oppebære en fuld løn.

Sælger, Frederik Djernæs har ladet 10 procent - 500.000 kroner stå i sælgerpantebrev, som Jesper Hansen og Mette Bidstrup skal afdrage over 10 år.

Djernæs bliver beskattet i takt med at pengene falder.

EJERSKIFTE Omkring årsskiftet vedtog Folketinget en lov, der gjorde det muligt og attraktivt at delfinansiere ejerskifte med sælgerpantebreve.

En af de første gårde, hvor muligheden er taget i brug, er den økologiske kvæggård Vesternorge ved den vestjyske landsby Bøvl.

Og det har tidligere været noget bøvl at handle denne type ejendomme, lyder det fra Sagro. Køber skulle nemlig typisk finde 20 procent finansiering ud over kreditforeningslån, og det kan være sin sag at få lagt penge nok til side  - også for ambitiøse unge landmand, siger rådgivningsvirksomheden.

Her kommer muligheden med et sælgerpantebrev ind, da sælger kan lade op til 10 procent af salgsprisen stå i ejendommen.

Den nye lov, som blandt andet Familielandbruget Vestjylland har arbejdet hårdt for at få gennemført, betyder, at sælger ikke længere straks beskattes af den fulde værdi af pantebrevet, men først skal afregne skatten i takt med at køber betaler. Det gør det væsentligt mere attraktivt for sælger, ligesom køber kan regne beløbet med som ansvarlig egenkapital og dermed både nemmere opnå restfinansiering og typisk også en finansiering med lavere renter.

 

Naboens datter

Vesternorge blev solgt for i alt 5 millioner kroner til Jesper Hansen og Mette Bidstrup.

Begge er fra området – og faktisk er Mette Bidstrup vokset op på naboejendommen, der også er økologisk. Hun har gennem flere år været afløser på gården i perioder.

For omkring 4 år siden henvendte hun sig til Frederik Djernæs for at høre, om hun og kæresten kunne overtage den, når det passede Frederik Djernæs.

Hun havde på landbrugsskolen valgt at bruge gården som et regneeksempel til specialet. Her havde hun oplevet, at hendes medstuderende og undervisere var hovedrystende overfor, at hun ville lave et regnskabsprojekt på Vesternorge.

- Men da de så tallene kunne de godt se ideen i det, siger Mette Bidstrup.

Frederik Djernæs’ strategi har nemlig været at begrænse omkostninger, hvilket betyder, at han blandt andet ikke har været klemt af store gældsposter og renter.

 

Fra kæmpe til det nære

Det unge par er tændt af udsigten til at kunne leve med og af de omkring 30 jersey-køer, som Frederik Djernæs har kunnet det gennem 24 år.

- Det var det, der tiltalte os, siger Jesper Hansen, der også er landbrugsuddannet og har prøvet at arbejde på kæmpefarme i Australien og større planteavlsbedrifter i Danmark. Pasning af køer har han lært af Frederik Djernæs.

Det har betydning for de to unge, at de kan fortsætte med at leve i et område og blandt folk, de kender. Og de er også glad for, at sønnen Jens skal vokse op på stedet.

- Vi kan høre blandt nogle af de andre unge, at de godt kan se ideen med at etablere sig, som vi har gjort, men det kan faktisk være svært at få lov, siger Jesper Hansen. Parrets egen bank mente, at gården skulle udvides til omkring 200 køer for at de ville være med til at finansiere det.

Men det var netop udsigten til ikke at skulle sætte sig alt for hårdt, der var formålet med at købe denne type bedrift.

- Og på en større bedrift, kan man ikke kende hver ko, siger Mette.

 

Glad for at give det videre

Frederik Djernæs er dels glad for at gården kan drives videre og glad for at kunne hjælpe unge mennesker i gang.

Han ser især sælgerpantebrevs-ordningen som en god mulighed for at få handlet de mindre gårde og dermed bevare dem som selvstændige enheder i stedet for, at de bliver splittet op og bare bliver en del af en langt større gård.

teba

 

Læs også