Efteråret er oplagt til at forberede skovrejsning

Landbrugsstyrelsen kræver stadig mere forudgående sagsbehandling, inden styrelsen vil modtage en ansøgning om skovrejsning. Skovdyrkerne opfordrer derfor interesserede landmænd til at henvende sig nu i efteråret.

VVM-screening og undersøgelse af fortidsminder.

Det er blot noget af det papirarbejde, som skal være på plads allerede inden, at en skovrejsnings-ansøgning kan indsendes til Landbrugsstyrelsen. Derfor opfordrer Skovdyrkerne til, at landmænd kommer ud af busken allerede her i efteråret.

- Der kommer stadig flere krav om sagsbehandling. Det er sagsbehandling, som skal være afsluttet allerede inden, vi kan indsende ansøgninger til Landbrugsstyrelsen. I det arbejde er vi helt afhængige af sagsbehandlingen i kommunerne. Derfor opfordrer vi til, at landmænd med lyst til skovrejsning, henvender sig til os i god tid, siger Anders Elmholdt, som er teamchef ved Skovdyrkerne Vestjylland.

Gør det nu

Efterårsmånederne er et godt tidspunkt, lyder det.

- Det giver et meget bedre forløb, hvis vi kan arbejde på sagen her i efteråret. På den måde har vi tid til at få klaret det papirarbejde, som skal udføres før selve ansøgningen.

- Omvendt kan vi simpelthen ikke nå at gøre noget, hvis landmanden først henvender sig kort tid før, at ansøgningsfristen udløber, siger Anders Elmholdt.

 Sidste ansøgningsrunde

Privat skovrejsning med tilskud er medfinansieret af EU og er en del af det nuværende landdistriktsprogram. Næste år er sidste ansøgningsrunde i den nuværende skovrejsningsordning.

- Der er fem millioner i ansøgningspuljen til næste år. Det er færre end de forrige, hvor der har været 35 millioner, oplyser Anders Elmholdt.

Men færre penge i puljen skal ikke afholde interesserede landmænd fra at søge.

- Der kan nå at ske meget inden en ny skovrejsningsordning falder på plads. Den nye regering har været meget offensiv på skov og klima. Måske finder regeringen ekstra midler eller gennemfører andre tiltag, som gør, at flere får mulighed for at rejse skov med tilskud, vurderer Anders Elmholdt.

 Projekter får point

Han forklarer, at skovrejsningsprojekter tildeles point efter en række kriterier.

- Det er helt afgørende, at projektet ligger i et område, hvor skovrejsning anses for at kunne reducere udvaskning til vandmiljøet. Derudover får man blandt andet point for, at projektet ligger i et vandindvindingsområde, siger teamchefen.

Kommunerne har udpeget nogle områder, hvor der er skovrejsning uønsket. Men det behøver ikke at være en stopklods.

- Vi oplever jævnligt at få dispensationer til skovrejsning i sådanne områder. Kommunerne indgår gerne i god og konstruktiv dialog om skovrejsning – også selvom projektet måske ligger i et af disse områder, siger Anders Elmholdt.

 Gratis forhåndsscreening

Han gør det klart, at Skovdyrkerne er klar til at screene nye potentielle skovrejsningsprojekter.

- Når man henvender sig til Skovdyrkerne med henblik på skovrejsning, så vil vi som det første foretage en screening af projektet. Her ser vi blandt andet på, hvor projektet er placeret, og hvad mulighederne er for at gennemføre det, oplyser han.

Skovdyrkerne tilbyder en gratis forhåndsscreening.

- Vi udfører gerne en forhåndsscreening uden beregning. Med den i hånden ved landmanden, om projektet har en fornuftig mulighed for at opnå tilskud, siger Anders Elmholdt.

Skovrejsningsordningen administreres af Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen overtog ordningen fra Miljøstyrelsen i januar 2019.

l-l

Læs også

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov
I skovens dybe stille ro…
Barkbiller koster skovejere kassen
Forventer normalt marked
Tiden er oplagt til skovning af løvtræ
Er der fortsat penge at tjene i hegn og remisser?