Påbegyndt professionel proces

Peter Skov Johansens ærtevirksomhed har fået professionel bestyrelse for at sikre strategi, udvikling og generationsskifte.

– Virksomheden skal være bæredygtig uden mig. Jeg har ingen arvinger, og derfor har det været på tide at tænke generationsskifte.

Med opbygningen af sin ærtevirksomhed har Peter Skov Johansen i sagens natur været med i alle processer. Derfor arbejdes der nu på at lade funktionerne overgå til andre ansatte.

- De skal kunne erstatte mig, og heldigvis har vi nogle gode yngre folk, som tager ansvar, siger den østfynske ærteavler, som har igangsat en professionalisering af sin virksomhed.

- For mig handler det nu mere om ledelse end om ærter. Det interesserer mig meget, og jeg mener selv at være godt forberedt på de nye tider, siger Peter Skov Johansen, der har brugt de stille vinteraftener i de seneste år på at læse mange bøger om netop ledelse og kompetenceudvikling. 

Prof-bestyrelse

Processen har indbefattet en omdannelse af virksomheden til aktieselskab og ansættelse af en professionel bestyrelse. Det er sket med sparring fra virksomhedsrådgiver Jørgen Jørgensen fra Seges.

De to bestyrelsesmedlemmer, som er blevet tilknyttet, er formand Torben B. Pedersen fra Esbjerg og Morten Bundgaard Godsk fra Varde, henholdsvis tidligere bankmand og fra revisionsbranchen.

- Jeg kendte dem ikke på forhånd, og de har ingen kendskab til min branche. Det er en meget spændende proces og dejligt at kunne bruge dem som sparring. De puster mig i nakken og stille krav til rapportering, noget jeg jo ikke har været vant til, erkender ærteavleren. 

Nu 10 fastansatte

Dagsordenen er at fremtidssikre virksomheden, både produktionsmæssigt og ejerskabet.

- Tidligere var vi kun fem ansatte, primært kun i sæsonen, mens jeg var alene om vinteren. Nu har vi 10 fastansatte, som skal beskæftiges hele året. Det stiller krav, ikke mindst til opfølgning af vores strategi for virksomheden.

- Fra en traditionel gartneridrift, er det nu en professionel proces og organisation, som skal føre virksomheden videre. Der er mange investeringer, der skal foretages i denne omstillingsproces. Vi kommer nok fortsat til ikke at køre med de nyeste traktorer, men vil investere i produktionsanlæg og i personaleudvikling, påpeger Peter Skov Johansen.

På produktionsområdet har der været planer om byggeri af et anlæg med pakkeri, kølerum, lager og administration. Men denne investering forventes først gennemført, når organisationen og virksomheden er blevet fuldt omstillet og selvbærende. I stedet er de hidtidige lejede lokaler på Nyborg Lynfrost, som er på vej til nedrivning, blevet erstattet af faciliteter i en 2.000 kvadratmeter lagerhal ved motorvejen i Ringe.

Læs også