Specialist i alle typer hegn

Som en af de største og ældste udbydere af hegn og hegnsløsninger til både landbruget og en lang række andre brancher, er Poda Hegn specialist inden for sit felt til både store som mindre hegns-opgaver.

HEGN - Jeg plejer at sige at vi løser fra 0 – 30 kilometer hegn – der er ingen grænse, vi giver den fuld skrue, fortæller Kenn Ransby fra Poda Hegn i Gesten, der er et af i alt 17 Poda-centre på landsplan, hvor man også finder Poda-butikker fordelt over hele landet med et udvalg af de mest almindelige Poda-produkter.

Siden 1975 har Poda Hegn solgt, monteret og serviceret kilometervis af hegn til landbrug, virksomheder og industri samt have og park, og hegns-udbyderener i dag blandt Danmarks førende hegnsleverandører. Dengang var man banebrydende med det elektriske hegn til indhegning af dyr, hvor man tidligere ofte havde benyttet sig ag pigtråds- og lægtehegn.

 

Både by og land

Landbruget, herunder både heltids- som fritidslandbruget, fylder en betydelig del af kundegruppen hos Poda Hegn, hvor man tilbyder hegnsløsninger i mange typer - alt efter formål.

Indhegning af kvæg, får og geder samt hestefolde, og hegn omkring naturområder og plantager. Men også industrihegn og hegn omkring offentlige institutioner, som eksempelvis børnehaver laves i stor stil. Og det gælder både nyetablerede hegn samt renoveringer og reparation af eksisterende hegn.

-  Man kan sige at vi laver ale med ordet ”hegn” i både land og by. Vi har hele tiden bredt os meget ud, forklarer Kenn Ransby, der med en baggrund som miljøtekniker og sælger, selv blev en del af Poda Hegn for syv år siden med centeret i Gesten, der dengang var et af de mindste i Danmark, men siden har vokset sig til et af de stærkeste med syv ansatte.

 

Vejr og corona

Og der er bud efter både Kenn Ransby, og hans kolleger fra Poda Hegn rundt omkring i landet. Syv års vækst er det blevet til for hans egen afdeling, og Kenn vurderer selv, at der er potentiale for yderligere vækst. Man har været på udkig efter et par kolleger mere – i første omgang én mand mere til at kunne aflaste Kenn, der også står for det administrative.

På spørgsmålet omkring corona-virussen, og de begrænsninger den indtil videre har givet for erhvervslivet i Danmark, vurderer Kenn Ransby, at den ikke umiddelbart har indflydelse på arbejdet, da man jo arbejder i små grupper i det fri, langt fra kunden og andre mennesker i nærheden.

Heller ikke det våde efterår og den våde milde vinter har haft betydning for hegnsarbejdet. Omvendt ville koldt vintervejr med frost heller ikke have givet problemer.

- Det ville kun være, hvis vi fik permafrost her i Danmark, griner Kenn Ransby, der kigger frem mod foråret og sommeren. Se mere på www.poda.dk.

jba

 

Læs også