bannerPos

Toxiner i frøgræshalm kan give problemer hos husdyr

Frøgræshalm, som er velbjerget, kan være et rigtig godt foder. Det kræver, at halmen er bjerget, uden det har fået vand, og at det naturligvis er tørt. Der har dog de senere år været en del fokus på endofytter – svampe der lever i symbiose med græsser. Det meddeles i nyhedsbrevet FlexNyt fra Velas. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
19-07-2020 16:19

Der har i de senere år været en del fokus på endofytter i frøgræshalm. Ifølge Velas, er endofytter svampe, som lever i symbiose med græsser, men de kan i nogle tilfælde være et problem for husdyr.

FODER Frøgræshalm, som er velbjerget, kan være et rigtig godt foder. Det kræver, at halmen er bjerget, uden det har fået vand, og at det naturligvis er tørt. Der har dog de senere år været en del fokus på endofytter. Endofytter er svampe, som lever i symbiose med græsser (det vil sige, at både svamp og græs har glæde af bofællesskabet). Der kan især findes endofytter i rajgræsser og svingler. Det er dog ikke altid tilfældet i dyrkede græsser. Det meddeles i FlexNyt fra Velas.

De toxiner, som endofytterne kan producere, er i nogle tilfælde et problem for husdyr. Især svin og heste tåler endofytter dårligt, hvorimod kvæg og får tåler dem i begrænset mængde. Der er set tilfælde af dødsfald, som tilskrives endofytter, men normalt resulterer endofytter i lav tilvækst og vigende mælkeproduktion.

Det er langt fra alle sorter af rajgræsser og svingler, som indeholder endofytter – det er altså sortsbestemt. Hvis man ønsker at fodre med frøgræshalm, så opfordrer Velas til, at det undersøges om den pågældende sort indeholder endofytter – for eksempel frøfirmaet, som har leveret græsfrøene. Der er ikke fundet væsentligt indhold af endofytter i græsser beregnet til afgræsning og ensilering.

I visse former for frøproduktion er det et krav, at græsset indeholder endofytter, da endofytterne er med til at forhindre insektangreb. Det er man især interesseret i på golfbaner og til plænegræsser. Den største koncentration af endofytter finder man i toppen af græsset lige før høst.

Også i resten af græsset er der endofytter, men i en noget lavere koncentration. Tilsyneladende er der ikke større problemer ved afgræsning af frøgræsmarker, medmindre græsset bides helt i bund. Årsagen til dette er ikke klarlagt. Især får kan få en vaklende gang, hvis marken bides for langt ned, eller de går for længe på arealet.

cab

Er der tillid til CO2-certifikater?

Lagring af luftens CO2 i jorden via efterafgrøder og pløjefri dyrkning kan sælges på certifikat til måske 700 kr./ha, lover den nye handelsplatform Commoditrader. Men danske forskere sætter nu spørgsmålstegn ved certifikaternes løfter om at binde en bestemt mængde CO2.

- Målet er et gennemsigtigt Arla

Bent Lund, der er repræsentantskabsmedlem og samtidig med i den sag, som LDM fører mod Arla, ser gerne, at bestyrelsen i Arla får mere magt. Men indtil da skal den agere efter vedtægterne.

LDM tager retslige skridt i strid om Arla-vedtægter

- Vi har åbenbart at gøre med nogen, som er lidt ligeglade med, hvad der står i vedtægterne, siger formanden for LDM, som nu tager retslige skridt for at få Arla til at udlevere informationer om baggrunden for de tillæg i prisafregningerne til andelshaverne, som bestyrelsen har vedtaget.

Gode råd til vinterpasning i kalvestalden

Mere tørstof, mere mælk, rigeligt med vand og tørt halm er nogle af elementerne, der skal sikre kalvenes trivsel i de kolde måneder.

Resultaterne er landet

Hvordan kan vi være en stærk fødevarenation og samtidig passe på naturen omkring os? Det satte 30 ambitiøse landmænd samt miljøminister Lea Wermelin (S) sig sammen om i efteråret. Og nu kan alle læse de i alt ni bud, som de kom frem til.

- Det bliver en svær, næsten umulig opgave

Rasmus Prehn (A) besøgte lørdag sit første kvægbrug i sit hverv som fødevareminister. Charlotte og Søren Vejen tog imod og fortalte om deres hverdag, udfordringer og ønsker for fremtiden.

Danmark haler ind på tysk svineeksport

Den danske eksport af svinekød ud af EU er gået frem med 19 procent i de første ni måneder af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

Udsat Agromek forhindrer ikke »Stars«

På grund af en række forespørgsler stiller Agromek alligevel skarpt på agroindustriens nyheder i deres »Stars«-program. Til trods for at selve messen er udsat.
Side 1 af 1987 (39726 artikler)Prev1234567198519861987Next