Guldprisen indikerer en usikker fremtid

Guldprisen foretog et lille ryk ned i august måned og har efterfølgende haft svært ved at beslutte sig for retning.

Det har derfor udviklet sig til et usikkert sidelæns handelsinterval, der indikerer, at situationen på de finansielle markeder er mere end usikker i de her dage. Vi står således foran et amerikansk valg om få uger, og coronavirus er igen ved at få flere lande til at lukke ned i Europa.

Umiddelbart er det ikke en situation, der skulle tale for stigende aktiekurser. Ikke desto mindre er det tilfældet. Centralbanker og statskasser fortsætter således deres kamp imod markedets frie kræfter, med blandt andet historisk lave renter, og det er med til at holde dampen oppe på aktiemarkedet. Indtil videre.

Men kigger vi på prisudviklingen for guld i det store perspektiv, så kan aktiefesten ikke fortsætte i en uendelighed. Guldprisen fastholder således den langsigtede optrend, der begyndte tilbage i 2018. Det er netop et tegn på, at investorerne reelt set er bange for fremtiden og dermed søger over mod guld, der opfattes som sikker havn under krisetider.

Købsmulighed

Guldprisen har overodnet set været inde i en stigende tendens siden 2018.

Tilbage i 2018 var guldprisen kortvarigt nede og runde et lavpunkt i omegnen af 1.200 dollar pr. troy ounce. Den efterfølgende optur har indtil videre fået guldprisen op til en ny rekord i 2.075 dollar pr. troy ounce – en historisk prisrekord, der blev ramt i starten af august måned i år.

Efterfølgende har guldprisen dog sat sig en anelse, og den handler således i skrivende stund til 1.896 dollar pr. troy ounce.

Samtidig har guldprisen hen over de seneste par måneder konsolideret i sidelæns handel med svagt faldende tendens. Det har frembragt et tæt prisinterval, der i første omgang har støtte ved godt 1.845 dollar og modstand oppe ved 1.935 dollar pr. troy ounce.

Signaler

Et brud under støtte ved 1.845 dollar vil betyde, at den korte trend vil fortsætte nedad. Samtidig vil et brud under 1.845 dollar signalere, at guldprisen efterfølgende kan falde tilbage mod næste bund og støtte i 1.670 dollar. På langt sigt vil optrenden fra 2018 dog være intakt, så længe guldprisen kan holde sig over netop 1.670 dollar.

Derimod vil den korte trend vende til op igen ved brud op over første modstand i opadgående retning i 1.935 dollar pr. troy ounce.

Et brud op over 1.935 dollar vil derfor frembringe et signal til at købe guld og dermed udnytte en kortsigtet nedadgående korrektion i en langsigtet optrend.

På langt sigt

På den lange bane forventer jeg således fortsat, at guldprisen skal langt højere op. Således har guldprisen tidligere frembragt en stor teknisk formation, der signalerer, at guldprisen potentielt kan gå helt op i området omkring 3.000 dollar pr. troy ounce.

Kigger vi på de tekniske indikatorer, så bakker de fortsat op om en langsigtet optrend, og de tekniske indikatorer bakker derfor også op om et køb på brud op over 1.935 dollar.

Guld, 1st pos.

Aktuel pris: 1.896 USD/troy ounce

Anbefaling

Guldprisen er i optrend på langt sigt. På kort sigt korrigerer guldprisen i nedadgående retning, og det kan blive til endnu en ny købsmulighed ved brud op over 1.935 dollar. På langt sigt ligger mit prismål for guldprisen oppe i området omkring 3.000 dollar pr. troy ounce.

Analyse

Modstand: 1.935 $

Støtte: 1.845 $

Trend kort: Ned

Trend lang: Op

Lyt også til den nyeste markedspodcast med Peter Arendt og Jacob Lund-Larsen

Disclaimer:
Handel med futures er forbundet med en stor risiko for tab. Vær derfor opmærksom på, om futures er egnet for dig og din finansielle situation, inden du handler.

Læs også