bannerPos

Så brød rapsprisen opad

Ugegraf for MATIF-rapsfrø, første position i euro pr. ton Rapsprisen bryder i denne uge et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning og ser nu ud til at kunne søge op mod sidste års topniveauer omkring 425 euro pr. ton.

AF: PETER ARENDT

MARKEDSANALYTIKER MINAGRO.DK
16-09-2020 21:10

Mens hvedeprisen har sat sig en anelse de seneste dage, så bryder rapsprisen derimod med et afgørende top- og modstandsniveau i opadgående retning.

Rapsprisen har ellers bevæget sig i det, der kan defineres som forholdsvis stabil sidelæns handel siden juni måned. Til trods for den stabile periode, så er den optrend, der begyndte i marts måned, stadig intakt, og optrenden er netop i denne uge blevet bekræftet på ny.

Med denne uges opadgående brud af det vigtige top- og modstandsniveau har jeg samtidig fået bekræftet min antagelse om, at den stigende pristendens, der overordnet set har gjort sig gældende de seneste seks måneder, skal fortsætte. 

Siden juli måned har rapsprisen på MATIF handlet mellem bund og støtte i 362 euro og op til top og modstand ved 387 euro pr. ton. I skrivende stund handler rapsprisen til 388,50 euro pr. ton, og dermed har rapsprisen nu brudt prisintervallets top- og modstandsniveau. Med bruddet er der nu teknisk set mulighed for, at rapsprisen i løbet af den resterende del af 2020 skal søge op mod de topniveauer, der gjorde sig gældende ved årets begyndelse i området omkring 420 euro pr. ton.

Indikerer prisstigning

Teknisk set er trenden opadgående for rapsprisen, så længe den ligger over intervallets bund- og støtteniveau i 362 euro pr. ton. Et brud under 362 euro pr. ton vil således frembringe et teknisk salgssignal.

Dog forventer jeg ikke, at rapsprisen på MATIF i så fald skal søge helt tilbage til lavpunktet omkring 330 euro pr. ton, der blev en realitet under coronakrisen. Det er forsyningssituationen ganske enkelt for stram til her i Europa. Derfor fastholder jeg også min anbefaling om at afvente salg af rapsfrø.

Tager vi de tekniske indikatorer med i ligningen, så er der heller ikke tegn til, at rapsprisen skal søge sydover lige foreløbigt. Derimod peger de tekniske indikatorer fortsat opad på langt sigt og signalerer derfor, at der er mulighed for, at rapsprisen skal søge op mod de nævnte toppe ved 420 euro pr. ton frem mod årets afslutning.

Derfor bakker de tekniske indikatorer også op om, at denne uges brud op over gammel modstand vil holde.

MATIF-rapsfrø, 1st pos.

 

Aktuel pris: 388,50 EUR/mt (275 kr/hkg)

Anbefaling

Rapsprisen er fortsat i optrend, og det er derfor stadig muligt, at rapsprisen teknisk set skal søge op mod området omkring 420 euro på længere sigt. Denne uges brud op over modstand ved 387 euro signalerer, at målet i 420 euro teknisk set er muligt. Derimod vil et brud under bund og støtte ved 362 euro frembringe en trendvending til ned og dermed signalere et delsalg af rapsfrø.

Analyse

Modstand: 387 €

Støtte: 362 €

Trend kort: Op

Trend lang: Hen
 

 

Lyt også til den nyeste markedspodcast med Peter Arendt og Jacob Lund-Larsen

Disclaimer:
Handel med futures er forbundet med en stor risiko for tab. Vær derfor opmærksom på, om futures er egnet for dig og din finansielle situation, inden du handler.

Forlæng tilladelser til produktion i særlige tilfælde

Det skal være muligt at forlænge produktionstilladelser, så producenter under ekstraordinære omstændigheder kan lukke ned for produktion uden at skulle risikere, at de ikke kan åbne for den igen, når tiderne bliver bedre, mener miljøudvalgsformanden i LandboNord.

Blå blok indkalder til samråd om minivådområder

Det går alt for langsomt med at få godkendt ansøgninger om minivådområder, mener blå blok, der nu kalder fødevareminister Mogens Jensen (S) i samråd.

Ny uddannelse til bestyrelsesmedlemmer

Danmark har fået sin første uddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer i andelsselskaber og lignende virksomheder. Det første hold er netop udklækket.

Jagt på et spøgelse

Hvor der ikke sås vintersæd, skal der sås efterafgrøder – undtagen ved sent optagne rodfrugter. Det er landbrugets bedste middel til at jage det politiske kvælstof-spøgelse på flugt, mener næstformanden i Bæredygtigt Landbrug.

Dyrenes Beskyttelse går i krig mod minkindustrien

Debatten om dyrevelfærd raser på blandt andet minkområdet. Nu kræver Dyrenes Beskyttelse, at minkindustrien bliver udfaset i Danmark.

Bedriftsbesøg om det gode håndværk

Der var et inspirerende bedriftsbesøg hos familien Hansen ved Lintrup forleden, hvor Syddansk Kvæg i samarbejde med SLF havde inviteret til en snak om gode vaner i stalden samt lav dødelighed og høj ydelse blandt gårdens dyr

Guld kan være en fornuftig investering

Det kan være fornuftigt at have guld med i investeringsporteføljen, vurderer en analytiker.

Diarré-udfordringer løst med vaccine

Det koster både bundlinje og arbejdsglæde, når fravænningsdiarréen florerer i klimastalden. Løsningsforslagene er mange og effekten forskellig fra besætning til besætning. Svinefagdyrlæge Jens Sørensen fra Danvet har dog erfaret, at vaccination mod E. coli både kan redde griseliv og forhindre økonomiske tab.

Tyskland: Afrikansk svinepest påvist langt fra det truede område

Der er fundet ASF i et vildsvin i Brandenburg langt fra det definerede truede område. Således er der nu påvist 37 ASF-tilfælde i Tyskland. En endelig bekræftelse afventes stadig.
Side 1 af 1933 (38648 artikler)Prev1234567193119321933Next