- Vi uddanner kloge hænder

På Kold Colleges »Jordbrug og Natur« linje har de stort fokus på at uddanne landmænd til branchen samtidig med, at skolen til stadighed udvider viden inden for nicheproduktion og konstant understreger den bæredygtige tankegang ved tværfagligt arbejde.

På Kold College i Odense er det muligt at tilegne sig viden inden for et bredt valg af faggrupper.

På »Jordbrug og Natur« linjen kan man blandt andet uddanne sig til landmand.

- Landbrug er den ene af en række uddannelser inden for jordbrug og natur. Her uddanner vi også inden for blandt andet gartneri og skovbrug, og den tætte relation faglinjerne imellem gør, at vi meget ofte arbejder tværfagligt. Dermed har vi mange gange en lettere vej til viden om forskellige nicheproduktioner inden for landbrug, da vi kan trække på den viden, gartnerne eksempelvis har om grøntsagsdyrkning, forklarer Kristian Karlby, underviser gennem 15 år på Kold College og koordinator for »land og dyr«.

Han fremhæver elevernes gåpåmod og engagement og det tværfaglige lærerværelse som væsentlige elementer for, at også lærernes viden og opfindsomhed udfordres og udvikles.

Uld og kamelmælk

- Lige nu har vi en elev, der arbejder med fåreavl, og via nysgerrighed og interesse har fundet ud af, at ulden kan bruges til gødning i markerne. Det er hun så nu ved at undersøge i laboratoriet, og hendes praktiksted får måske i fremtiden en yderst fornuftig anvendelse af den uld, de ellers ikke benytter, fordi hun har læst og haft lyst til at udfordre den traditionelle tankegang.

- Eller den gang, hvor jeg pludselig skulle vide noget om kamelmælk. Det lå heller ikke lige først for i min egen uddannelse, smiler Kristian Karlby.

Han suppleres af uddannelsesleder Kirsten Lauritsen.

- Vi uddanner til branchen, og lærer vores elever helt basis, hvordan afgrøderne ser ud, hvordan jorden dyrkes, og hvordan dyrene passes.

- Vi har egne staldafsnit med de forskellige dyregrupper, og vi har landbrugsjord samt maskiner, hvor eleverne helt traditionelt lærer om fodring, markarbejde, klargøring af maskiner mm., så de er bedst muligt rustet, når de skal ud på praktikstederne og agere i den virkelige verden, siger Kirsten Lauritsen.

Bred viden

- Vi har ligeledes et meget stort fokus på, at de landmænd, vi uddanner, skal være forberedte til pludselig at dreje en anden retning. Så det er vigtigt for os, at de har en bred viden med sig her fra skolen, er nysgerrige, interesserede og allerede tidligt i uddannelsesforløbet, har fokus på at klare udfordringer og dilemmaer, siger hun.

På grundforløbet hos Kold College får eleverne lov at prøve alle retninger inden for landbruget. Først senere vælger de, hvor deres speciale skal være.

- Det, at vi har et grundforløb 1, hvor alt prøves af, gør faktisk, at vi får rekrutteret nogen unge mennesker, der i første omgang ikke troede, at de skulle være landmænd. De får en føling med, hvad det egentlig vil sige, og hvor meget de selv kan rykke. Og det tiltaler, siger Kirsten Lauritsen, inden hun understreger, at skolen også tænker i, hvordan elevernes kompetencer udvides.

- Ikke kun fagligt, men også i forhold til at kunne påtage sig et større ansvar og kunne tage beslutninger i takt med, at man kommer længere frem mod uddannelsens slutmål.

»By-børn« med naturinteresse

Udelivet og en interesse for dyr, miljø, klima og natur er en fælles interesse for mange af eleverne på Kold College.

- Modsat landbrugsskolerne har vi ikke så mange elever, der kommer fra landmandsfamilier, og i forvejen ved, at det helt specifikt er den her vej, de vil gå.

- Mange af dem kommer på baggrund af en interesse. Måske har de, siden de var små, fulgt med »Bonderøven« på tv, og synes han er supersej. Efter at have været igennem vores grundforløb, finder de så ud af, at deres interesse og lyst bliver dækket i stort mål med uddannelsen som landmand, fortæller Kristian Karlby og understreger, at Kold College har stort fokus på at komme i marken og i stalden, netop fordi mange af eleverne ikke kommer fra landet og har landbruget inde under neglene.

- Vi uddanner kloge hænder. Det er vigtigt, at eleverne kan fungere i praksis. At de kan bruge deres hænder og gerne gå ind i folk med træsko på, både fagligt, menneskeligt og med engagement, påpeger den garvede underviser.

Perfekt bindeled

Han glæder sig over, at skolen qua deres uddannelsesform, fremstår som et perfekt bindeled mellem land og by.

- At vi får mange af de unge fra bymiljøerne ud i landbrugserhvervet, gør jo, at vi får øget viden til, hvordan arbejdet egentligt er.

- Samtidig kan vi jo også alle blive klogere i landbruget, og kan en lidt anden tankegang og indsigt bringe nye ideer og muligheder til erhvervet. Så er det jo perfekt.

Bæredygtig profil

Kristian Karlby og Kirsten Lauritsen er begge enige om, at det der også tiltrækker og tiltaler både elever og lærere, er skolens fokus på bæredygtighed.

- Vi tænker bæredygtighed og klimavenlighed ind i landbruget i det omfang, det er muligt, for på den måde at være med til at skabe en balance mellem vores erhverv og miljøet, siger Kirsten Lauritsen.

- Eleverne bliver en del af, hvad der sker med det, der produceres. Der skal være mening med produktionen. Det, vi producerer, bliver til foder til vores dyr, eller ender på bordet i vores køkkener. Det er også tilfredsstillende som lærer, siger Kristian Karlby.

Sammen glæder de to undervisere sig til at præsentere skolens uddannelsestilbud ved en informationsaften for alle interesserede, måske kommende elever tirsdag den 19. januar.

Kold College

Der er omkring 200 elever på skolen i Dalum, fordelt med cirka 130 elever på grundforløb 1 og 70 elever på hovedforløbet

Kold College afvikler informationsaften tirsdag den 19. januar om alle skolens uddannelser. Der kan bookes tid på åbenkold.dk

 

Læs også