Stor tilslutning til karrieredag for kommende landmænd

Produktionslederstuderende fra hele Danmark samles for at blive klogere, sætte sig mål og lære hinanden at kende.

156 studerende fra produktionslederuddannelsen på otte landbrugsskoler deltager tirsdag den 12. november i temadagen "Har du styr på din karriere?" arrangeret af SAGRO og LandboUngdom.
 
- Det er er kæmpe succes, at vi har fået så mange tilmeldinger, siger Lene Mouritsen Møller, der er konsulent i LandboUngdom og arrangør af karrieredagen.
 
- Dagen sætter fokus på, at de unge lærer at sætte sig mål med deres uddannelse, så de får og opsøger de kompetencer, som de skal bruge i deres videre karriere inden for landbrugserhvervet, fortsætter hun.
 
Programmet for dagen er udarbejdet i et samarbejde med undervisere på landbrugsskolerne for at sikre, at indholdet supplerer undervisningen og klæder de unge på til deres udfordringer som ejer eller ansat i landbruget. Dagen er en blanding af workhshops og foredrag.
 
Oplægsholderne er dels unge landmænd eller ansatte i landbruget, der fortæller om deres veje til deres mål og betydningen af at have et mål at stile efter. Der er også et par oplægsholder, som fortæller om, hvordan deres karriere har taget nye drejninger, når nye muligheder bød sig til. Dagen afsluttes med et oplæg af Arne Nielsson, tidligere OL-guldvinder i roning, og det har temaet "Hvordan sætter man sig et mål og når det?".

 
Vil tænke anderledes i fremtiden

Baggrunden for at lave en Karrieredag er, at mange unge i landbrugsuddannelsen ikke laver en karriereplan, og får ikke altid tænkt over, hvilke kompetencer det kræver, hvis de skal være selvstændig eller ansat som driftsleder i en bedrift.
 
Niels Christian Aaen fra Bygholm Landbrugsskole deltog i Karrieredagen sidste år og kan nikke genkendende til den problematik.
 
- Jeg har fået dét ud af dagen, at netværk udadtil er vigtigt, så man kan få hjælp ikke kun fra diverse rådgivningsfirmaer. Jeg er nok overrasket over vigtigheden af de ting, man skal lægge vægt på, dét at have mål en målsætning og hele tiden flytte sig, så man ikke står stille med sin virksomhed eller sin produktion. Fremadrettet vil jeg tænke på hele tiden at tænke ud af boksen og prøve at være på forkant. Jeg vil se på, hvordan jeg bedst når mine mål, fortalte Niels Christian Aaen efter dagen.
 
Netværk er også i fokus denne dag, hvor så mange unge mødes og skaber netværk på tværs af skoler og områder i Danmark. Netværk er en vigtig del af at skabe karrieredag, da det ofte er via netværket, man får kontakter til nye jobmuligheder.
 
Karrieredagen afholdes hos Sagro.
 


 

Læs også