Tyskland planlægger skærpede regler for brug af antibiotika

Den tyske regering planlægger yderligere at reducere brugen af ​​antibiotika i husdyrbrug, skriver Fleischwirtschaft.de. Ifølge det tyske landbrugsministerium godkendte det tyske forbundskabinet et lovforslag om ændring af dets veterinærlægemiddelbestemmelser.

Tyskland vil sætte yderligere begrænsninger for brugen af antibiotika til husdyr, skriver Fleischwirtschaft.de. De nye tiltag er en del af Tysklands nationale, såkaldte antibiotika-minimeringsstrategi, som skal gøre det nemmere at spore og permanent reducere brugen af antibiotika i husdyrbrug.

Det tyske Landbrugsministerium oplyser, at minimeringsstrategien skal udvides fra kun at gælde opfedningssektoren – som det er i dag – til også at omfatte områder som mælkebedrifter, rugefarme, søer med pattegrise samt kalve født på bedriften.

Antibiotikaforbruget skal registreres og systematisk reduceres, og de lokale myndigheder vil være juridisk forpligtet til at udstede påbud og om nødvendigt træffe foranstaltninger for at reducere antibiotikaforbruget på en husdyrbrug.

Fra 2024 skal EU’s medlemslande årligt indsende omfattende data om brugen af ​​antibiotika til dyr til Det Europæiske Lægemiddelagentur. Derudover vil godkendelse og brug af visse antibiotika til dyr være forbudt og forbeholdt behandling af bakterielle infektioner hos mennesker.

 

Læs også