Esbjergs største landbrug inviteres til dialog

De 10 største landbrug i Esbjerg Kommune inviteres til dialog. Målet er en fælles forventningsafstemning om større udvidelse

DIALOG Landbruget er et vigtigt erhverv for Esbjerg Kommune, og derfor blev der forleden givet håndslag mellem kommunen og erhvervet om en bedre fremtidig dialog.

Helt konkret er det aftalt at indlede en proces, hvor de ca. 10 største landbrug får et særligt forum, hvor de kan få afstemt deres fremtidsplaner med den kommunale myndighed.

Det særlige forum vil bestå af repræsentanter for Esbjerg Kommune samt direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer, og samme organisations miljøchef, Anette Christiansen.

Borgmester Jesper Frost (V), medlem af Plan & Miljøudvalget, Kurt Bjerrum (V), mødtes med formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, og førnævnte Flemming Nør-Pedersen og Anette Christiansen. Mødet var kommet i stand på initiativ af Sydvestjysk Landboforening og foregik hos formand Niels Laursen i Lustrup.

 

På baggrund af udvidelse

Den konkrete anledning er en uenighed mellem kommunen og erhvervet i en sag om en udvidelse af en ejendom under Rønhave ApS med 1.000 køer. Plan- og Miljøudvalget skrev i den forbindelse til miljøminister Lea Wermelin, erhvervsminister Simon Kollerup og fødevareminister Mogens Jensen, for at rejse en debat om lovgivningen, som ikke levnede kommunen anden mulighed end at godkende udvidelsen.

- Vi ønskede dialog, og det må vi sige i den grad er lykkedes, konstaterer Kurt Bjerrum efter en del avisskriveri om sagen.

Efter mødet onsdag er enhver misstemning mellem parterne væk, og nu bliver der set fremad.

Skal sikre en god proces

- Vi ser det som vores opgave at sikre en god sameksistens mellem landbrugserhvervet og det omgivende samfund. I Esbjerg Kommune er der 4.000 arbejdspladser, der direkte eller afledt er baseret i landbrug. Ved kommende sager om store udvidelser vil vi sammen med Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening sikre, at det bliver en god proces, siger Jesper Frost.

Martin Merrild vil på sin side motivere sine medlemmer til, at vil man have lov at producere, så SKAL det ske i et godt samspil med kommune og naboer.

 

Forpligter til tidlig dialog

- I landbruget har vi generelt set et godt forhold til vores naboer, og det værner vi om, understreger han. Der skal helst ikke være naboer, der føler, at de må leve med urimelige gener.

- Det forpligter landmænd, der ønsker store udvidelser, til at tage initiativ til dialog meget tidligt i forløbet. Vi ser heldigvis eksempler på, at når det sker, så er der tid til at tilpasse et projekt, så gode ideer fra kommune og borgere bliver taget alvorligt og så vidt muligt indarbejdet, fremhæver Martin Merrild.

jba

Baggrund

-      Jørn Kjær Madsen, der driver Danmarks største kvægbrug, Rønhave ApS, søgte i 2019 om at udvide produktionen på en af sine ejendomme med 1.000 køer.

 

-      Ansøgningen om udvidelse overholdt alle regler i miljølovgivningen, men planerne mødte stærk lokal modstand.

 

-      Esbjerg Kommune godkendte i februar i år ansøgningen under protest, og Plan & Miljøudvalget rettede en henvendelse til tre ministre, da udvalget følte, at lovgivningen vedrørende store landbrug i små samfund er blevet for lempelig. Udvalget ønskede større kommunal indflydelse på beslutningerne.

 

-      Ønsket fik dog ikke politisk medvind på Christiansborg, og også Landbrug & Fødevarer advarede imod at fravige princippet om, at landbrugets reguleres af nationale regler.

Læs også