Ny uddannelse skal styrke plantebaseret landbrug

Aarhus Universitet lancerer en ny uddannelse i Plante- og fødevarevidenskab, der skal fremme bæredygtigt og plantebaseret landbrug. Målet er at øge brugen af afgrøder som fødevarer frem for dyrefoder.

Ifølge professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, kræver dette en omstilling i landbrugsmetoderne for at beskytte klimaet, miljøet og biodiversiteten.

Uddannelsen, der starter på AU's campus i Viborg, vil fokusere på bæredygtige dyrkningsmetoder, plantebaseret protein og optimering af ressourcer.

Studerende vil få praktisk erfaring og lære at udvikle løsninger, der harmonerer med både landbrug og natur, lover universitetet.

Læs også