»På med gummistøvlerne« – et samarbejde mellem skole og landbrug

Måske havde vejrguderne læst overskriften på invitationen til arrangementet »På med gummistøvlerne«. Regnen piskede i hvert fald ned, men humøret og engagementet højt.

Samarbejdet mellem landbrug og skoler blev diskuteret, da Holstebro Struer Landboforening, Landbrug & Fødevarer, Holstebro Ungdomsskole og Hestbjerg Økologi havde inviteret til arrangementet »På med gummistøvlerne«.

»Læring ad mange veje giver sundere, gladere og klogere børn«.

Citatet stammer fra Karen Barfoed, der er forskningsleder, docent VIA University College, og som var blandt deltager på Hestbjerg Økologi til arrangementet »På med gummistøvlerne«. Bag arrangementet stod Holstebro Struer Landboforening, Landbrug & Fødevarer, Holstebro Ungdomsskole og Hestbjerg Økologi.

- Meningsfuld ude-undervisning som for eksempel et gårdbesøg er med til at skabe bedre trivsel, større motivation og bedre relationer til klassekammeraterne. Forskningen viser, at undervisning knyttet til sanselige og kropslige oplevelser har betydning for både hukommelsen og forståelsen for det faglige stof, siger Karen Barfoed.

Rammerne for arrangementet var Hestbjerg Økologi, der blandt andet er kendt for Poppelgrisen fra Hestbjerg, som findes hos Coop, og her viste Marianne Fløe Hestbjerg rundt.

- Det er fantastisk at være med til at udfordre det traditionelle klasselokale og invitere eleverne indenfor i en helt ny læringsarena. Det vigtigste for at skabe et spændende og lærerigt gårdbesøg er forventningsafstemning mellem lærer og landmand. På den måde sikres det, at besøget bliver en del af et undervisningsforløb. Det bedste er, når eleverne får en aha-oplevelse, hvor det eleverne har lært på klassen, opleves i en større sammenhæng og pludselig give mening, siger Marianne Fløe Hestbjerg.

Gårbesøg er lærerige

Anders H. Ørts fra Holstebro Struer Landboforening har været involveret i Landbrug & Fødevarers Skoletjeneste i næsten 20 år.

- Når en skoleklasse kommer på gårdbesøg, møder de en formidler, der ikke er skolet af en læreruddannelse, men er ekspert på sit eget område. Det er en af styrkerne ved gårdbesøgene.

- Min erfaring på området og de tilbagemeldinger vi får fra skolebesøgene viser, at særligt skoleeleverne får rigtig meget ud af et gårdbesøg. At de møder en landmand - eller kvinde, der arbejder med faget, skaber troværdighed og autenticitet, siger han.

Den opfattelse bakker Ann Karina Kjær Rendboe, der er folkeskolelærer på Nr. Felding Skole op om.

- Det kan bidrage til, at eleverne får et indblik i hvor maden kommer fra. Eleverne lærer også noget af at komme ud af huset, og om det at være gæst. Jeg nyder rigtig meget at være på tur med børnene på denne måde, for vi kan få besvaret mange af de store spørgsmål, som vi berører i undervisningen som for eksempel klima og biodiversitet, siger hun.

Læs også