Assens-forsøg skal gavne grødeskæringen

13 kilometer vestfynske vandløb indgår i et projekt, hvor forskellige metoder afprøves for at samle data til en mere effektiv grødeskæring til gavn for både de omkringliggende marker og vandløbsmiljøet.

Vedligeholdelsen af vandløb er i de senere år blevet konfliktområde og ofte med en følelsesladet debat - med, på den ene side landbruget sammen med et stigende afvandingsbehov i takt med klimaændringer og dermed ofte heftigere og større regnmængder. Og på den anden side både et øget miljøfokus og naturinteresser, herunder de skærpede krav i forbindelse med vandplanerne om den økologiske tilstand i forhold til floraen og faunaen i og omkring vandløbene.

Et centralt punkt i vedligeholdelsen er grødeskæringen, som for de mange offentlige vandløbs vedkommende udføres af den pågældende kommune, ud fra dens vandløbsregulativ og med ensartede metoder.

Men der findes meget begrænsede fakta på området, og det har nu ført til et projekt i Assens Kommune, hvor kommunen sammen med Aarhus Universitet, rådgivningsfirmaet Orbicon og HedeDanmark skal få undersøgt mulighederne for en mere intelligent grødeskæring til gavn for både landbruget og vandløbsmiljøet.

65 strækninger

Der er tale om et fireårigt forsøgsprojekt, hvor der i 65 udvalgte især flade strækninger på hver 200 meters længde i kommunens mindre vandløb opsættes måleudstyr til vandstand og vandføringsevne, til systematisk registrering af effekten af flere forskellige grødeskæringsmetoder og -tidspunkter.

Alle 160 lodsejere, som har jord ned til de pågældende vandløbsstrækninger, fik før jul et brev i deres e-boks med en invitation til et stort informationsmøde, hvor forsøgsprojektet præsenteres i detaljer.

Det sker på næste onsdag, den 9. januar klokken 18.30 til 21.30 på Centrovice i Vissenbjerg.

Læs meget mere om forsøgsprojektet på Vestfyn i den første 2019-udgave af LandbrugFyn, som allerede fra i dag findes her på hjemmesiden. Avisen udkommer med FK Distribution på torsdag/fredag den 3. og 4. januar.
GODT NYTÅR!

 

Læs også