Debat og analyse til stormøde om oversvømmelser

Lørdag er der stormøde om de oversvømmelser, der har ramt store dele af Danmark den seneste måned. Mens miljøminister Lea Wermelin (S) bliver væk, kommer formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen-Dahl, til mødet.

Hvis man har bevæget sig over længere afstande i Danmark i den seneste måneds tid, har man i højere grad end tidligere haft udsigt til vand. 

Den vådeste februar i over 100 år har givet store udfordringer både for landmænd, men også for parcelhusejere, og det kan være svært at se en vej ud af de enorme vandmængder, som blandt andet har været medvirkende til, at vandløb og åer er gået over deres bredder flere steder i Danmark.

Kalder på en løsning

Udfordringerne kommer i fokus, når Landbrug & Fødevarer lørdag afholder stormøde på Pejsegården i Brædstrup. Og der er nok at tage fat på, lyder det fra mødets moderator.

- Landmændene kalder på en løsning, og det er blandt andet derfor, vi afholder mødet. Når vi ser billeder fra landet og taler med landmænd, så hører vi bare, at de står i en helt uoverskuelig situation, og så må vi jo handle på det, siger Anders Søgaard fra Landbrug & Fødevarer.

- Baggrunden for at vi laver det her stormøde er jo, at både landmænd, lodsejere og parcelhusejere inde i byerne virkelig er presset på en måde, som de aldrig har prøvet det før af store vandmasser. og det kalder jo simpelthen på aktion og på, at vi sætter gang i nogle initiativer, der kan afbøde virkningerne af de store vandmængder. Der må ske noget, siger Anders Søgaard. 

Har vandet tæt på

Til stormødet, der er arrangeret af Landbrug & Fødevarer sammen med organisationen Danske Vandløb og Ålauget GST - Gudenåen - Silkeborg - Tange Søkan, vil de fremmødte blandt andet få en orientering om den nuværende situation og en ekspertanalyse af civilingeniør Rikke Krogshave Laursen fra Seges. Derudover er lokale byråd, grundejerforeninger og egne medlemmer inviteret til en samtale om, hvordan de vil engagere sig i de udfordringer, vi ser nu, og efter alt at dømme vil se langt flere af de kommende år. 

Men der er også andet på tapetet. Der er også arrangeret en politisk debat, og blandt deltagerne her er landbrugs- og fødevareordfører Erling Bonnesen (V). Han har ved selvsyn kunnet konstatere oversvømmelserne i sit nærområde. 

- Der gror træer ude midt i åen (Odense Å, red.), og nogle steder er der en meget omfattende sivbevoksning, og det er jo helt galt. Det bremser jo vandgennemstrømningen. Det er vigtigt, at åen er holdt ordentligt ved lige, så vandet kan løbe tilstrækkelig hurtigt væk. Oversvømmelserne og skaderne bliver større end nødvendigt, siger han til fyens.dk.

Regeringen bliver væk

Arrangørerne havde inviteret miljøminister Lea Wermelin (S), men det har ikke været muligt at lokke ministeren til stormødet. 

I stedet har Landbrug & Fødevarer fået en surprise-gæst til at dukke op til mødet i form af formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen-Dahl.

henning@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 20 96 66

 

Læs også