Wermelin kiggede på fynske oversvømmelser

Foto: Christian Carus.

Regeringen vil i forbindelse med den kommende klimatilpasningsplan gerne have erfaringerne fra den seneste tids oversvømmelser med i det videre arbejde, lyder det i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Derfor besøgte Miljøminister Lea Wermelin (S) Odense og Svendborg i løbet af mandagen for at se på nogle af oversvømmelserne. 

- De seneste oversvømmelser rundt omkring i landet, er en tydelig påmindelse om konsekvenserne ved klimaforandringerne. Både efteråret og vinteren har været meget våd, og på landsplan er der aldrig kommet så meget regn i februar. Jeg har hørt fra mange kommuner over hele landet, og jeg har allerede mødtes med en række borgmestre om oversvømmelser. Men det er vigtigt, at vi får samlet kommunernes erfaringer med barrierer for klimatilpasning oven på den seneste tid. Derfor vil jeg mødes med KL og borgmestre, som er klimaramte, for at høre deres forslag, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ansvaret for at håndtere oversvømmelser er i dag delt mellem grundejere og kommunen, mens staten har ansvar for lovgivningen.

- Danmark vil i fremtiden stå over for større udfordringer med voldsommere vejr og stigende vandstande. Det kræver nye værktøjer. Vi er i gang med grøn jordfordeling og pilotprojekter til forbedring af klimafølsomme vandløb. Og så ønsker regeringen at sætte arbejdet med en samlet national plan for klimatilpasning i gang, siger Lea Wermelin.

Læs også