Spare-øvelse i Køge: Vedligeholdelse af udvalgte vandløb stopper

Køge Kommune vil privatisere dele af kommunens vandløb, og det vil få økonomiske konsekvenser for de berørte lodsejere.

VANDLØB Mere end 70 medlemmer var mødt op, da Gefion inviterede til medlemsmøde med to emner på dagsordenen: Privatisering af vandløb og BNBO og grundvandsbeskyttelse.

Det var især vandløbene de der optog medlemmerne, og det skyldes, at Køge Kommune vil privatisere cirka 13 kilometer af kommunens vandløb, hvilket vil få store økonomiske konsekvenser for de berørte lodsejere.

- Det kan ikke være andet end en ren spare-øvelse, kommunen har gang i. Men det er en øvelse uden proportioner, for hvor meget sparer kommunen egentlig på det her. Det er måske lidt mere end hundrede tusinde kroner ud af et kommunalt budget på mange, mange millioner, lyder det fra Gefion-formanden Torben Hansen.

Bøvl og risiko

Når et vandløb privatiseres, overgår al vedligeholdelse til bredejerne, men det betyder langt fra, at der er frit slag til at rense op og vedligeholde.

- For selv om regulativet holder op med at virke, kan bredejerne stadig følge vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, når de vedligeholder vandløbene, forklarer Torben Hansen og fortsætter:

- I praksis vil det sige, at bredejerne skal vedligeholde på samme måde og niveau som kommunen, og man må ikke bare grave åen bredere, selv om vandløbet er privat.

- Man læsser alle udgifter, bøvl og risiko over på bredejerne, der ikke får nogle fordele ud af det, pointerer han.

Bredejerne stiller krav

En af de helt store problemer med privatiseringen er den stand, som vandløbene er i, når lodsejerne overtager dem. Flere frygter nemlig, at de rørlagte dele af vandløbene er i så dårlig stand, at de skal skiftes. Og så venter der bredejerne en regning på mange hundrede tusind kroner.

Derfor vil bredejerne stille krav om, at Køge Kommune dokumenterer, hvilken stand rørene og vandløbene er i, når de overtager dem – et krav, som advokat John Breving fra Plexus Advokaterne bakker dem op i.

- Der er ingen tvivl om, at bredejerne har krav på en ordentlig overleveringsforretning, hvor kommunen dokumenterer, at vandløb og rør er i ordentlig stand, siger John Breving.

Advokaten opfordrer også bredejerne til at lave høringssvar hvor de påpeger, at 25 procent af vandet i vandløbene ifølge kommunens egne beregninger kommer fra offentlige arealer.

Gefion skriver et generelt høringssvar med kritik af Køge Kommunes ønsker om at privatisere vandløbene, og opfordrer også alle bredejere til at skrive høringssvar.

Det er i øvrigt ikke første gang, privatisering af vandløb er på dagsordenen, men sidste gang blev forslaget taget af bordet efter kritik fra Gefion – dengang var der dog en anden sammensætning i byrådet.

jhal

Læs også