Vandmassernes motorveje har store problemer

På generalforsamlingen i foreningen Danske Vandløb vil der være fokus på, at der mere end nogensinde før er brug for, at vandløbene kan aflede de stigende vandmængder.

Lavtliggende arealer omkring vandløb er blevet oversvømmet og i store dele af landet står jord og afgrøder under vand.

ÅRSMØDE Dagsordenen er sat, når foreningen Danske Vandløb torsdag den 5. marts klokken 13 holder den ordinære generalforsamling hos Centrovice i Vissenbjerg på Fyn.

- Markante oversvømmelser i en række jyske byer som Holstebro, Kolding og Vejle vidner om, at de danske vandløb overhovedet ikke er gearede til de stigende mængder regn, som er et resultat af klimaforandringerne, lyder det fra Danske Vandløb.

Men også i sommerhusområder og på lavtliggende arealer omkring vandløbene har oversvømmelser betydet ødelæggelser, og det samme gælder på landbrugsarealer i store dele af landet, hvor jord og afgrøder står under vand og vil forsinke forårsarbejdet alvorligt.

På generalforsamlingen vil formanden for Danske Vandløb, godsejer Helge Danneskiold-Samsøe, Øllingsøe Gods nær Søllested på Lolland, sætte de sidste ugers begivenheder i relief.

- Det er ikke første gang, og det bliver ikke sidste gang, vi oplever, at vandløbene ikke er dimensioneret til nedbøren. Vandløbene skal indrettes og vedligeholdes i forhold til miljøkrav. Men de skal også fungere som vandmassernes motorveje, siger Helge Danneskiold-Samsøe.

Miljø og afledning

Danske Vandløb har gennem flere år forsøgt at gøre opmærksomme på, at miljø og vandafledning kan gå hånd i hånd, og i bestyrelsen har man med bekymring konstateret, at et forsøg på at få en ny vandløbslov gennem Folketinget er forlist.

Helt konkret har medlemmer af bestyrelsen været aktiv i forbindelse med, at kommuner omkring Gudenåen ikke har levet op til regulativer. En advokatundersøgelse af forholdene – bestilt af Danske Vandløb – afslørerede store mangler, og det gav anledning til debat i medierne.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være tre faglige indlæg: »Dræn sikrer vandafledning og natur og dermed jordbrug, byer og sommerhusområder« ved Kasper Jensen, Københavns Universitet.

»Ekkolod i jolle afslører jyske vandløbs tilstand« ved Steen Rasmussen, Danske Vandløb.

Desuden kan de fremmødte opleve et indlæg om samarbejdet mellem Parcelhusejernes Landsforening og Danske Vandløb.

Læs også