Glæde over støtte til stenrev

Næstformand i Als Stenrev glæder sig over, at stenrev nu er med i finansloven.

- 20 millioner kroner til stenrev – så har indsatsen båret frugt.

Sådan siger næstformand i Als Stenrev, Flemming Rasmussen. Han repræsenterer LandboSyd i stenrevsbestyrelsen og er godt tilfreds med den del af finanslovsaftalen, som omfatter naturgenopretning af stenrev i Lillebælt.

- Vi har fra LandboSyds side været aktive gennem mange år for at få genoprettet stenrev i havet omkring Als, og det er faktisk lykkedes i kraft af mange frivillige kræfter og en stor privat donation, siger Flemming Rasmussen og fortsætter:

- Nu er politikerne også klar, og den del af finansloven, som blev offentliggjort forleden, er en anerkendelse af det arbejde. Stenrev langs kysterne er stort set blevet udryddet, men vi er klar til at tage fat og få dem naturgenoprettet,

Arbejder på flere fronter

Han understreger, at LandboSyd på flere fronter arbejder for at forbedre det maritime miljø. Et samarbejde mellem LandboSyd og Aabenraa og Sønderborg kommuner skal nu kortlægge forholdene i fjordene, og det falder godt i tråd med etablering af naturnationalparker i Lillebælt.

Aftalen om Lillebælt er en del af en større grøn pakke, som regeringen har indgået med SF, Enhedslisten og De Radikale.

Læs også