Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse: DR drager forkert konklusion i TV-indslag

Rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og DR1 skaber et falsk billede af, at danske landmænd er bagud i forhold til at sikre det danske drikkevand sammenlignet med vores tyske naboer, mener formanden for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse.

I forlængelse af indslaget i TV-Avisen på DR1 torsdag kl. 21 undrer formand for foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, Ulrik Lunden, sig meget over den vinkling, Walther Brüsch, seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, og DR1 bruger i forhold til de restriktioner, som tyske landmænd er underlagt i indvindingsområderne.

- Disse restriktioner er nemlig overhovedet ikke mere restriktive end den regulering alle danske landmænd er underlagt, påpeger Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse.

- I Danmark har vi verdens skrappeste krav til udnyttelse af organiske gødningsstoffer. Vi bruger kun pesticider, der er godkendt efter verdens måske strengeste godkendelsessystem. Og i forhold til reguleringer og kontrol er danske landmænd underlagt strenge krav til dokumentation. I Tyskland er der intet krav om indsendelse af gødningsregnskaber og sprøjtejournaler, hvilket ifølge DR1-indslaget kun er et krav i drikkevandsområderne, forklarer Ulrik Lunden.

Forkert konklusion

- Til gengæld kan vi rose vores tyske naboer for, at de har meget større fokus på potentielle kilder til forurening, for eksempel fra boliger, veje og vandløb og punktkilder, tilføjer han.

- Systematik, sammenhæng og proportionalitet er kendetegnede for det tyske system. Det kunne være rart, om det var den konklusion, Walther Brüsch havde draget. I stedet vil Walther Brüsch og DR1 hellere skabe en vinkel, hvor det ser ud som om, danske landmænd er bagud i forhold til at sikre det danske drikkevand sammenlignet med vores tyske naboer, fortsætter Ulrik Lunden.

- Den konklusion, som DR1 Og Walther Brüsch drager, er simpelthen forkert, hvis målet er at sikre danskerne rent drikkevand for fremtiden. Fokus skal i stedet rettes imod sivende punktkilder og den store brug af biocider i det danske miljø, som der overhovedet ikke er styr på.

Læs også