Bæredygtigt Landbrug chokeret over lovløshed på spildevandsområdet

Rigsrevisionens kritik af Miljøstyrelsen må være en øjenåbner i forhold til endelig at få gjort noget ved den massive forurening fra kommunerne, mener faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen er rystet ovenpå Rigsrevisionens skarpe kritik af Miljøstyrelsens manglende tilsyn med udledning af spildevand de seneste mange år – og desuden den totale mangel på sanktioner ved lovovertrædelser.

- Det er nu dokumenteret sort på hvidt, hvad vi har sagt længe: Der hersker lovløshed i forhold til at håndtere spildevandet i Danmark, lyder det fra Jørgen Evald Jensen.

Han hæfter sig ved, at Miljøstyrelsen – ifølge Statsrevisorernes rapport – både har manglet overblik over, hvem der udleder spildevand, og hvor meget der udledes. Men især, at hver 10. rensningsanlæg ikke har styr på tilladelserne til udledning af spildevand, og at der samlet set mangler tilladelser til overløbene i flere end otte ud af ti tilfælde.

Bør følges op af handling

- Nu må vi forlange, at denne rapport og meget skarpe kritik bliver fulgt op af handling, så der kommer styr på det her. Ellers bliver det umuligt at få genskabt tilliden til de offentlige myndigheder, der enten bevidst eller ubevidst har lukket øjnene for den massive forurening med spildevand, siger Jørgen Evald Jensen, og tilføjer:

- Hvis en landmand havde haft lige så lidt styr på sine tilladelser, var han blevet bombarderet med bunker af politianmeldelser fra statslige styrelser med efterfølgende store bødeforlæg. Og skandalen bliver jo ikke mindre grotesk af den iltsvindsdebat, der lige har præget mediebilledet overalt i landet. For nu ved vi, at de fordelingstal, som alle de kloge hoveder taler om i relation til spildevand og arealbidraget fra for eksempel landbrug ikke er valide.

- Der hersker lovløshed i forhold til at håndtere spildevandet i Danmark

Jørgen Evald Jensen, faglig direktør, Bæredygtigt Landbrug

Læs også