bannerPos

Mindre fald i kvælstofudledningen bekymrer minister

Udkastet til årets Novana-rapport blev præsenteret fredag. Kvælstofudledningen til kystvande - korrigeret for afstrømning - er i 2018 beregnet til 58.000 tons.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
08-11-2019 12:09
Tal om kvælstofudledningen i årets Novana-rapport bruges af miljøminister Lea Wermelin (S) til at forsvare fremrykningen af miljøkravene i den målrettede regulering.

Udledningen af kvælstof til kystvandene – når man også tager højde for nedbør – blev i 2018 beregnet til at være på 58.000 tons. Det er et fald på 2.000 tons i forhold til 2017, men også på niveau med kvælstofudledningen de seneste 10 år. Det viser tallene fra et udkast til den seneste Novana-rapport, som blev præsenteret fredag.

Forfatterne bag rapporten benytter en model, hvor man tager højde for afstrømningen i et normalår. Det er derfor, at det er muligt at sammenligne tørkeåret 2018 med det forholdsvis våde 2017.

Fra miljøminister Lea Wermelin (S) lyder der bekymring over udviklingen.

- De nye tal viser desværre, at kurven for udledninger af kvælstof til vandmiljøet ikke knækker. Derfor tager vi allerede nu fat på den kvælstofregning, som den tidligere regering har efterladt med landbrugspakken og styrker indsatsen markant næste år, siger hun i en pressemeddelelse med henvisning til, at det i denne uge er kommet frem, at regeringen har tænkt sig at fremrykke miljøkravene i den målrettede regulering fra 2021 til 2020.

Det betyder op til 380.000 hektar målrettede efterafgrøder næste år.

Som landet ligger lige nu, så skal Danmark være nede på en årlig kvælstofudledning på lidt over 44.700 tons i 2027 for at nå sine mål på området. I 2021 har man sat et delmål, der hedder 51.000 tons.

Ingen grund til bekymring

Fra Bæredygtigt Landbrug deler man ikke miljøministerens bekymring over udviklingen.

- Udviklingen synes jeg ikke er så uforudsigelig, siger Jørgen Evald, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Han hæfter sig ved, at man frem til 2016 havde en 20-årig periode, hvor man kørte med reducerede gødningsnormer, som man fjernede med landbrugspakken.

- Det har jo ikke betydet noget for udviklingen. Nu har vi så lavet en målrettet regulering. Den kommer nok til at ændre en lille smule, og det kommer nok til at tage nogle "peaks" på noget efterårsudledning, men summa summarum ender vi nok omkring samme sted, når vi normaliserer for afstrømningen, siger Jørgen Evald.

Han kalder det komplet urealistisk, at man nogensinde når ned på en udledning i 2027 på 44.700 tons.

Ingen grund til hovsa-greb

Også hos Landbrug & Fødevarer er bekymringen over udviklingen til at overse.

- Selvom man aldrig kan konkludere noget grundlæggende fra det ene år til det andet, så er det da positivt, at vi ser et fald fra 2017 til 2018. Et eller andet sted understreger det også, at der bare ikke er brug for det "hovsagreb på rattet", som Miljø- og Fødevareministeriet har taget med at fremrykke den målrettede regulering. De her tal viser, at der ikke er nogen grund til at gå i panik over noget, siger viceområdedirekør Anders Panum.

Fra Anders Panum lyder det, at også han ser det for meget vanskeligt at nå målsætningen i 2027, men delmålsætningen i 2021 tror han godt på, kan nås.

- Der er jo søsat utrolig mange ting med vådområder, minivådområder, skovrejsning og så den målrettede regulering, der gør, at kvælstofudledningen, forventer vi, vil falde i de kommende år.

- Delmålsætningen i 2021 er en kæmpe udfordring, men vi tror godt på, at det kan lade sig gøre. Det, som er udskudt til efter 2021, tænker vi, at det bliver meget svært at nå. I hvert fald ikke gennem indsatser på markerne. Så taler vi braklægning, siger Anders Panum.

Vil have rullet lettelser tilbage

Det er dog muligt at finde nogle, som deler miljøminister Lea Wermelins bekymring over udledningen. Ikke overraskende er det DN-præsident Maria Reumert Gjerding. Den tidligere Enhedslisten-ordfører kræver i en pressemeddelelse de reducerede gødningsnormer genindført. Det bør ske som et led i de forhandlinger, som regeringen netop nu har med partierne om et indgreb mod kvælstofforureningen.

- Landbrugspakken har simpelthen ikke virket efter hensigten, for kvælstofudledningen er ikke faldet som forventet. Derfor bør regeringen med det samme rulle forringelserne fra landbrugspakken tilbage, så der bliver genindført en reduktion af landbrugets forbrug af gylle og gødning, siger Maria Reumert Gjerding.

Siden 1990 er udledningen af kvælstof korrigeret for afstrømning faldet med 49 procent. De senere år er udviklingen dog stagneret. Kilde: Novana

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.

Studietur til Brasilien og Argentina

Landbrug, natur og kultur er meget anderledes i Brasilien og Argentina på grund af helt andre klimatiske og politiske betingelser. Nu er der en chance for at opleve det på en studietur fra 18. november til 1. december i år.

Det trækker mod en tidlig høst

- Afgrøderne står godt lige nu, men vejrudsigten siger tørt og varmt de kommende uger. Så jeg forudser, det bliver en tidlig høst indenfor den normale høstperiode, vurderer Mogens Hansen.

No till giver senere såning af vårafgrøder

På Lynggård har man efterhånden mange års god erfaring med pløjefri dyrkning. - Vi ser mest en udfordring i koldere jord om foråret og dermed let 14 dages senere såning af vårafgrøder, siger driftsleder Mogens Hansen.

Tyve års tjek på om pesticider udvaskes til grundvandet

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) blev for 20 år siden skabt ud fra et politisk ønske om at sikre kvaliteten af grundvandet. VAP har siden leveret resultater om risikoen for udvaskning af pesticider og dermed ny viden til reguleringen af pesticider.

Udlejning af landbrugsejendomme

De fleste landbrug råder ofte over et eller flere stuehuse, som ikke anvendes i forbindelse med driften, men derimod udlejes til enten private eller medarbejdere.

Sæt et vandur på strengen og undersøg vandets indhold

En ko skal drikke tre gange sin ydelse, men gør den det? En bygningsrådgiver anbefaler at få sat et vandur på streng, at få lavet en vandanalyse og gjort vandkarrene rene hver eneste dag. Og sidst, men ikke mindst, bør man tænke over, om ens vandkar hænger i den rigtige højde, 70-70 centimeter over jorden.
Side 1 af 1849 (36973 artikler)Prev1234567184718481849Next