VikingGenetics i fortsat nordisk ejerskab

Gennem den seneste periode har der foregået grundige undersøgelser af at indgå i en fusion mellem VikingGenetics, tyske Masterrind og franske Innoval (tidligere Evolution) under det fælles brand Arco-win. Tidligere på året sidste år blev der indgået en ”intent to merge” mellem partnerne, der netop åbnede op for disse tilbundsgående undersøgelser på tværs af selskaber og lande. Med baggrund i undersøgelserne, er der på et netop afholdt møde mellem parterne i de fem lande, besluttet at fortsætte uafhængigt. Således vil VikingDanmark uforandret være en aktiv ejer af et stærkt VikingGenetics sammen med svenske Vaxa og finske Faba. VikingDanmarks bestyrelsesformand Anders Levring knytter følgende ord på beslutningen: - Det altoverskyggende vigtigste er, at VikingDanmark fortsat kan levere de produkter, vi i dag leverer til de danske kvægbrugere. Det gælder både forskellige sædtyper, men også med den rigtige genetiske fremgang og til den rigtige pris. Vi skal være med til at sikre at nordiske kvægbrugere, står så stærkt som muligt.

 

Læs også