Regnskabsmøder hos DLG: - Vigtigt at mødes med medlemmerne

150 fynske andelshavere mødte topledelsen mandag aften ved det første af rækken af i alt ni lokale DLG-møder.

Carsten Hedegaard ville vide, hvornår DLG er klar til at levere tal for produkterne, som kan indgå i klimaregnskabet for sin bedrift. 
- Lige nu må vi anvende standardtal, påpegede den østfynske mælkeproducent. Foto: Erik Hansen

Efter at DLG, ligesom de fleste andre andelsselskaber, sidste vinter måtte ty til virtuelt at afvikle de traditionelle medlemsmøder, kunne topledelsen mandag aften igen fysisk møde ejerne ved det første af i alt ni regnskabsmøder landet over.

- Det er rigtig rart atter at kunne orientere om virksomheden og ikke mindst få denne direkte debat, spørgsmål og input fra medlemmerne, forsikrer DLG’s formand Niels Dengsø Jensen.

- Selv om der ved sidste års fælles Teams-møde sad 600 deltagere bag skærmen, fik vi ingen respons. Det er noget helt andet, som du selv kan høre her i aften, lød det fra formanden til Effektivt Landbrugs udsendte ved mandagens regnskabsmøde, hvor 150 fynske andelshavere var mødt op i DLG’s lokaler i Odense.

Op mod 2.000 tilmeldt

Derfor glæder det formanden, at der ved flere af møderne endog er tilmeldt endnu flere.

- Derved når vi op på en deltagelse på i nærheden af et par tusinde ud af vore godt 9.000 erhvervsaktive medlemmer. Det er flot, og giver os lejlighed til i øjenhøjde at drøfte, hvad der rører sig i bedrifterne og ønsker til vor virksomhed. Vi oplever, at der både spørges ind til strategi, medlemsforhold eller som i aften også klimaspørgsmål eller for den sags skyld diversiteten og kønsfordelingen i vor bestyrelse, som du hørte.

Efter hvert møde evaluerer Niels Dengsø Jensen, sammen med koncernchef Kristian Hundebøll i bilen, emnerne, som er bragt frem, ligesom der udfærdiges en samlet evaluering fra regnskabsmøderne til både repræsentantskabet og bestyrelsen.

Forrentning på en procent

Overskudsdeklareringen på 173 millioner kroner efter årets rekordresultat var sammen med forrentningen af andelskapitalen et af de mange spørgsmål, som blev bragt på banen fra fremmødte fynske andelshavere ved mødet i Odense.

Christian Ahlefeldt Laurvig-Lehn, Hvidkilde Gods, ønskede således en forklaring på, hvorfor medlemmernes andelskapital kun forrentes med 1 procent.

- Det er lovmæssigt bestemt, at den højst må være 1 procent over diskontoen. Derfor. Når det er sagt, så arbejder vore advokater på at få ændret dette forhold, måske gennem ændrede ejerprincipper. Men forrentningen af andelshavernes konti hænger sammen med muligheden for overskudsdeklarering, som er aktionsbestemt, altså i forhold til samhandlen med selskabet, svarede formanden Niels Dengsø Jensen.

Han understregede, at overskudsdeklareringen ikke kan sammenlignes med aktieselskabers udbytter til aktionærerne eller for den sags skyld efterbetalingen fra andelsselskaber som Danish Crown og Arla, hvor en del af betalingen holdes tilbage.

- Repræsentantskabet besluttede for nogle år siden, at selskabet især skal være til for de nystartede. Altså skal pengene ud til dem, hvor den store samhandel er, tilføjede DLG-formanden.

Foruden i Odense afvikles i denne uge regnskabsmøder i Rødding, Aulum, Horsens og Rønne. Den 1. marts er der møder i Ringsted og Maribo, og der sluttes af den 3. marts i Aalborg og Thisted.

Læs også