Rutineret eksformand indtager ny plads i DLG

Der er blevet sat navne på det hold af 13 kvinder og mænd, der skal udgøre DLG's bestyrelse de næste to år. Der er fire nye ansigter i blandt.

Der er blevet sat navn på de 13 mænd og kvinder, der skal udgøre DLG’s bestyrelse de næste to år, og der er fire nye ansigter i blandt. Niels Dengsø Jensen blev genvalgt som bestyrelsesformand, mens Carl Christian Lei blev genvalgt som næstformand. 

For de ejervalgte indtræder Lars-Ole Hjorth-Larsen fra Bornholm som nyt medlem af bestyrelsen, mens Niels Olesen fra Østjylland udtræder. Lars-Ole Hjorth-Larsen er tidligere formand i Bornholms Landbrug & Fødevarer. 

Carsten Hänel, der er CEO i Orkla Danmark A/S, er nyvalgt eksternt medlem af DLG's bestyrelse. Han har i mere end 30 år beskæftiget sig med fødevarer og været CEO i blandt andet KiM's A/S, Carlsberg Danmark A/S og siden 2018 CEO i Orkla Danmark.

John Kristensen og Kim Svendsen er nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De overtager bestyrelsesposterne fra John Smidt Christiansen og Mads Peter Madsen, der begge havde besluttet ikke at genopstille.

Niels Dengsø Jensen, formand for DLG's bestyrelse, siger:

- Vi tager snart hul på vores nye strategiperiode, hvor vi stiller ambitiøse mål for hele DLG-koncernen. Derfor glæder det mig, at vi har en stærk bestyrelse, som bringer en bred vifte af kompetencer ind i vores selskab. Det stiller os i en god position, når vi skal fortsætte udviklingen af DLG og skabe fremtidens forretning, hvor bæredygtige løsninger er i centrum.

Fortsat fokus på diversitet

Forud for valget til repræsentantskabet og bestyrelsen havde DLG gjort en indsats for at få større mangfoldighed blandt de ejervalgte medlemmer. I den forbindelse blev der blandt andet indrykket annoncer i landbrugspressen og afholdt et inspirationsmøde.
 
- Mangfoldighed er en forudsætning for, at vi kan skabe de bedste resultater. Derfor har vi de seneste år arbejdet målrettet for at få mere diversitet i vores repræsentantskab og bestyrelse. Ved det sidste valg øgede vi andelen af kvinder betydeligt, mens vi denne gang også har øget mangfoldigheden i forhold til alder, kompetencer og baggrund, siger Niels Dengsø Jensen.

DLG's bestyrelse 2022/2024

 • Niels Dengsø Jensen (formand)
 • Carl Christian Lei (næstformand)
 • Jens Myhren
 • Jørn Munk
 • Dorte Bak Himmelstrup
 • Thomas Ahrendt
 • Lars Hansen
 • Lars-Ole Hjorth-Larsen
 • John Kristensen (medarbejderrepræsentant)
 • Kim Svendsen (medarbejderrepræsentant)
 • Susanne Mørch Koch, CEO i Tivoli
 • Marianne Rørslev Bock, CFO i Scandinavian Tobacco Group
 • Carsten Hänel, CEO i Orkla Danmark

Læs også