Tre nye ansigter i Arlas bestyrelse

Der blev valgt tre nye medlemmer til Arlas bestyrelse, og formand og næstformand blev genvalgt. De to eksterne rådgivere er nu valgt som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen.

Valget fandt sted på Arlas repræsentantskabsmøde i København. I år blev der valgt tre nye medlemmer ind i bestyrelsen for 2022-2024 inklusiv to medarbejderrepræsentanter. Arlas bestyrelse består af 14 ejere, som bliver valgt af repræsentantskabet i Arla.

De svenske medlemmer valgte Daniel Halmsjö som nyt bestyrelsesmedlem. Daniel erstatter Jonas Carlgren.

Da Centraleuropa har haft en midlertidig ekstra plads i bestyrelsen siden fusionerne med MuH og Walhorn, blev kun to bestyrelsesmedlemmer fra Centraleuropa valgt. Som følge heraf trådte Walter Lausen ud af bestyrelsen.

Arlas medarbejdere er repræsenteret i bestyrelsen af tre medlemmer, som er valgt af Arlas europæiske samarbejdsudvalg. Repræsentantskabet besluttede at udpege de to eksterne bestyrelsesrådgivere Nana Bule og Florence Rollet til at blive ordinære bestyrelsesmedlemmer og dermed have samme indflydelse inklusive stemmeret som de andre bestyrelsesmedlemmer.

Arlas bestyrelse 2022-2024:

 • Formand, Jan Toft Nørgaard, Danmark, Bestyrelsesmedlem siden 1998, Formand siden 2018.
 • Næstformand, Manfred Graff, Tyskland, Bestyrelsesmedlem siden 2012, Næstformand siden 2021.
 • Arthur Fearnall, UK, Board member since 2017.
 • Marcel Goffinet, Belgien, Bestyrelsesmedlem siden 2019.
 • Daniel Halmsjö, Sverige, bestyrelsesmedlem siden 2022.
 • Bjørn Jepsen, Danmark, Bestyrelsesmedlem siden 2011.
 • Jørn Kjær Madsen, Danmark, Bestyrelsesmedlem siden 2019.
 • Gustav Kämpe, Sverige, Bestyrelsesmedlem siden 2021.
 • René Lund Hansen, Danmark, Bestyrelsesmedlem siden 2019.
 • Steen Nørgaard Madsen, Danmark, Bestyrelsesmedlem siden 2005.
 • Johnnie Russell, UK, Bestyrelsesmedlem siden 2012.
 • Simon Simonsen, Danmark, Bestyrelsesmedlem siden 2017.
 • Inger-Lise Sjöström, Sverige, Bestyrelsesmedlem siden 2017.
 • Marita Wolf, Sverige, Bestyrelsesmedlem siden 2021.
 • Nana Bule, Danmark, Bestyrelsesmedlem siden 2022. Ekstern rådgiver siden 2019.
 • Florence Rollet, Frankrig, Bestyrelsesmedlem siden 2022. Ekstern rådgiver siden 2019.
 • Medarbejderrepræsentant, Grant Cathcart, UK, Bestyrelsesmedlem siden 2022.
 • Medarbejderrepræsentant, Ib Bjerglund Nielsen, Danmark, Bestyrelsesmedlem siden 2013.
 • Medarbejderrepræsentant, Anders Olsson, Sverige, Bestyrelsesmedlem siden 2022.

Læs også