Hans Otto Ewers:: - Vi åbner, andre lukker afdelinger

- Vi vil være attraktive for landmændene. Derfor er vor strategi at etablere afdelinger og kornmodtagelse tæt ved landbruget, hvor andre måske i stedet lukker.

Dermed underbygger direktør Hans Otto Ewers grovvarevirksomhedens seneste tiltag i det fynske område, med købet af Kattebjerg på Nordfyn og opførelsen af to store siloer i Birkum.

- Måske skal vi i gang med en tredje silo, tilføjer han efter rekordhøsten og den store kornindgang hos Brødr. Ewers A/S.

20 procent større avl

Hans Otto Ewers skønner, at der er tale om en 20 procent større kornavl end normalt landet over, naturligvis med afvigelser fra egn til egn.

- Men for eksempel har vårbyggen her i det østlige Sønderjylland givet 7-8 tons, mod normalt 5-6 tons pr. hektar. I stort set alle afgrøder har høsten overrasket positivt, og det giver naturligvis udfordringer i vor branche. De store mængder kan være svært at huse, men heldigvis er vejret med os.

Direktøren nævner videre, at den store kornindgang også skyldes en del flere kunder på afdelingerne på Fyn. Med udvidelserne i Birkum og Kattebjerg er den samlede lagerkapacitet hos Ewers oppe på godt 200.000 tons, og indtil videre har Ewers ikke måtte leje ekstra kapacitet til de store mængder. Blandt andet er en tom gødningshal i Aabenraa, der kan rumme 10.000 tons, taget i anvendelse til rekordhøsten.

Samtidig har det ikke været nødvendigt at tørre kornet. Det finder Hans Otto Ewers især glædeligt på landbrugets vegne, ikke mindst set i lyset af de aktuelt meget høje energipriser.

- Som jeg har talt med flere ældre landmænd om, så husker man ikke en tilsvarende høst. Det er helt unikt for planteavlerne.

Uvist marked

Hvordan de høje kornpriser, som endda før høst var på et endnu højere niveau, vil udvikle sig, vil grovvaredirektøren nødig spå om.

- Før høst vidste ingen, at den ville blive så stor. Samtidig er der mindre udbytter i Sydeuropa efter lang tids tørke, og majsudbytterne ventes at blive mindre. Derfor tror jeg ikke, at kornpriserne når »ned i kælderen« igen. Men det kan gå mange veje. Hvordan udvikler krigen i Ukraine sig, og hvad med Kina og Taiwan? Der er mange aspekter, som påvirker råvaremarkedet.

Derfor lyder Ewers-direktørens råd omkring køb og salg af korn, at landmændene skal gøre det, man har det bedst med.

Læs også