Noter Nord uge 52 -2022

And, flæskesteg og medisterpølse splitter nationen

Når det gælder det proteinholdige hovedelement i julemenuen, er det særligt and og flæskesteg, der splitter nationen. Syv ud af 10 danskere svarer i undersøgelsen, at de spiser and juleaften, mens mere end seks ud af 10 spiser flæskesteg. Og det viser sig, at danskerne også er splittede rundt omkring i regionerne, hvor kampen imellem de to favoritter stort set er uafgjort. Sådan lyder det i en befolkningsundersøgelse fra Karolines Køkken.

Anderledes ser det dog ud, når kalkunen og medisterpølsen kommer i spil. Hver fjerde sønderjyde – og dermed næsten tre gange så mange som landsgennemsnittet – spiser nemlig kalkun juleaften, mens mere end hver fjerde nordjyde og hver tredje fynbo foretrækker medisterpølsen.

Til sammenligning er det kun omkring hver tyvende københavner og nordsjællænder, der sætter tænderne i kalkun eller medisterpølse juleaften.

Juletræsproducents overskud falder

Juletræsproducent Lars Geil ApS ved Ry mellem Silkeborg og Skanderborg viser tilbagegang i sit nyeste regnskab efter at have leveret positive resultater på bundlinjen i flere år.

Der er dog fortsat plus på bundlinjen i 2022 – nemlig 454.487 kroner.

Der udloddes i øvrigt knap 2,3 millioner kroner i udbytte for året, og alt overskud for året går dermed til ejerne.

Balancesummen i virksomheden ligger på 19,1 millioner kroner i 2022 mod 18,9 millioner kroner sidste år.

For 2022-regnskabet er egenkapitalen endt på 18,4 millioner kroner mod 13,6 millioner kroner året tidligere.

Gældsposterne er blevet reduceret i løbet af 2022, og den samlede gæld udgør 715.316 kroner for året.

Julehyggen kan ende brat hvis der går ild

Codan opfordrer derfor til omtanke og forsigtighed i omgangen med levende lys, der ikke mindst optræder i forbindelse med juledekorationer, som ofte er meget letantændelige. Og ifølge skadesafdelingen ville mange af de brande, der opstår, relativt nemt kunne undgås.

- December og jul er normalt lig med hygge – men hyggen kan få en brat ende, hvis man ikke er opmærksom på de levende lys. Hvert år ser vi desværre en stor stigning i brandulykker, der kunne være undgået, siger Henrik Bundgaard, der er koncerndirektør for Skadeservice i Alm. Brand Group, der omfatter forsikringsselskaberne Codan og Alm. Brand.

Han tilføjer, at man i år frygter endnu flere brandskader end tidligere år på grund af energikrisen.

Undgå at hunden får nytårsangst

Nytårsaften er for mange mennesker forbundet med fest og farver. For hunde kan det derimod være en meget stressende og skræmmende oplevelse. Når alle daglige vaner brydes, i kombination med høje lyde og lysglimt, kan hunden opleve både stress og angst.

- Det er forskelligt fra hund til hund, hvordan de oplever brag og lysglimt nytårsaften. Nogle hunde bliver så stressede og ængstelige, at de skal medicineres, mens andre kan nøjes med at ligge i skødet hos ejeren eller gemme sig under bordet. Uanset hvordan hunden reagerer, så bør man altid sørge for, at der er taget hensyn til hunden når raketterne hyler og brager, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse guider på deres hjemmeside til hvordan man kan gøre nytårsaften så tryg som mulig.

Rekordhøje hektarudbytter i 2022

Den samlede kornhøst i 2022 blev 9,6 millioner tons mod 8,7 mio tons i 2021. Det skriver GrovvareNyt. Desuden lå årets høst fire procent højere end normalhøsten, der forstås som gennemsnittet af høsten i 2012-2021. Det oplyser Danmarks Statistik. Den foreløbige opgørelse af høsten er baseret på indberetninger fra cirka totredjedele af den samlede stikprøve på 2.800 bedrifter.

De store kornafgrøder, vårbyg og vinterhvede, fik rekordhøje hektarudbytter i 2022. Vårbyg lå på 68 hkg pr. hektar, hvilket var 20 procent over normaludbyttet på 56 hkg pr. hektar. Vinterhvede lå med 87 hkg pr. hektar - 12 procent højere over normaludbyttet på 77 hkg pr. hektar.

Når den samlede kornproduktion alligevel kun havnede lidt over normalen, skyldes det årets markplaner. Det samlede kornareal faldt fire procent fra 1.360.000 hektar i 2021 til 1.307.000 hektar i 2022. De højtydende vinterafgrøder udgjorde desuden kun  50 procent af det samlede kornareal mod normalt over 60 procent.

Danish Days gav godt udbytte for Friland

Japan er blevet meget klogere på økologi fra Friland. For Friland er en af de i alt 20 virksomheder, der har deltaget i et eksportfremstød under overskriften Danish Days. Programmet var arrangeret af den danske ambassade og Landbrug & Fødevarer. Friland deltog blandt andet med Danish Crowns japanske salgskontor.

Turen har været meget udbytterig for salgsdirektør for eksport i Friland, Martin Rosenstand Thomsen, som netop er vendt hjem til Friland.

- Først og fremmest må jeg sige, at det er et fantastisk land. Befolkningen er meget flink, kulturen er spændende, og det er et samfund, hvor alt bare fungerer, og der er styr på alt, siger Martin Thomsen.

Træk metan fra luften med sukker       

Forskere fra Kemisk Institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Science er gået i gang med et nyt forskningsprojekt finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Her skal de forsøge at gøre et særligt kulhydrats evne til at binde metan så stærk, at det kan trække metan ud af luften omkring os. Noget som i dag ikke er muligt.

 - Kulhydratet samler metanen op ved at binde det til sig og indkapsle det i en lille ring. Men metangassen består af nogle meget små molekyler, som er svære at fange, så bindeevnen hos kuldratet skal være stærk, og den skal vi forbedre. Første skridt er at forstå processen til fulde, men jeg tror, at der er en god chance for, at vi kan lykkes med at få det til at fungere i en nærmere fremtid, siger professor Mikael Bols fra Kemisk Institut, der leder projektet.

Færre mister livet i trafikken

Antallet af mennesker, som har mistet livet på grund af for høj fart i trafikken, er faldet med 51 procent fra 2010 til 2020, viser Dødsulykkesstatistikken fra Vejdirektoratet. I samme periode er antallet af dræbte i andre former for trafikulykker faldet med 15 procent, så isoleret set er faldet i fartulykkerne markant.

Vi er dog ikke i mål endnu. For høj fart er fortsat afgørende i cirka 4 ud af 10 dødsulykker, og kun overgået af uopmærksomhed er for høj fart fortsat den næsthyppigste årsag til dødsulykker i trafikken.

- Bilisterne har over tid ændret holdning til at køre for stærkt. Særligt på landevejen har det haft en effekt, og det har betydet, at færre faktisk også bliver dræbt. Vi vil meget gerne have endnu flere til at sænke hastigheden, og derfor har vi stadig fokus på for høj fart. Det er et langt, sejt træk at få bilisterne til at ændre adfærd, men det virker, siger Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

DC har reduceret klimaudledninger på dansk grisekød med 30 procent

Det er Danish Crowns ambition at halvere klimapåvirkningen af koncernens kødproduktion i 2030 i forhold til 2005 og at producere klimaneutralt kød i 2050. Og koncernen er godt på vej mod målet, Danish Crown har nu reduceret udledningerne med 30 procent på dansk grisekød.

Siden 2005 har Danish Crown sænket udledningerne af klimagasser med 30 procent i gennemsnit for hvert kilo dansk grisekød koncernen producerer. I den offentliggjorte bæredygtighedsrapport gør Danish Crown status over indsatsen de seneste 12 måneder.

- Jeg er enormt stolt af, at vi har nedsat vores klimaudledninger så markant. I Danish Crown vil vi udfordre den globale kødindustri og gå forrest i arbejdet med at sikre en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen. I det arbejde er kampen mod klimaforandringer helt afgørende, og udfordringerne kan ikke vente på at blive løst. Vi skal levere nu, siger Jais Valeur, CEO i Danish Crown.

 

Læs også