Et år uden sidestykke i moderne tid ændrede billedet af vores verden

Af Torben L. Povlsen, formand L&F Centrovice

En verden i krig på bagkanten af Covid-19 giver sammen med forsyningsflaskehalse et helt nyt billede af vores internationale samfund med samhandel og politiske forandringer af helt nye dimensioner.

Tilbage ved udgangen af 2021 så vi ind i mere stabile tider. En bred landbrugspakke satte en fornuftig retning for landbrugets udvikling i en længere periode. Verdenskriserne klingede af, og vi kunne se frem mod at udvikle vores landbrug i en retning, hvor vi var en central del af løsningen og fremtiden.

Det vendte rundt 24. februar med Ruslands invasion af Ukraine. Forandringer med høje energipriser, galoperende inflation og lande, der igen lukkede sig om sig selv, gav et 2022 på et helt andet niveau, end man kunne have forestillet sig. Med et langt regeringsdannelsesforløb på baggrund af en lige så lang valgkamp, hvor landbruget blev skydeskive i klimadebatten, er rammen sat for store opgaver nu og her. På den enkelte bedrift med at være klar på økonomi-, miljø- og klimatilpasninger. Men også politisk har vi en opgave med at få dansk landbrugs- og fødevareproduktion til at være en væsentlig del af løsningen for Fyn og Danmark fremover, hvor rammerne udformes af viden og fornuft – ikke følelser.

Vi kan i landbruget skaffe de synergier, som samfundet har brug for. Sikkerhed for fødevarer til borgerne – herhjemme og i en pæn del af verden. Energiforsyning i en målestok, hvor efterspørgsel er høj, hvor salget af Nature Energy senest har vist, hvor vigtig energiproduktion er. Vi er samtidig medspillere på klimaløsninger på et oplyst grundlag, miljø og biodiversitetsskabende og ikke mindst værdiskabende for det danske velfærdssamfund i det åbne Danmark.

Men det kommer ikke af sig selv – og det løses ikke af andre til vores fordel. Derfor arbejder vi i L&F Centrovice benhårdt på både den Fynske og den nationale bane for at skabe resultater. Resultater, der giver mulighed for at udvikle vores fælles sektor frem mod en stærk fremtid, hvor vi er en af de absolut stærkeste søjler, som samfundet hviler på.

Det viser vi med Odense Fjord Samarbejdet, hvor vi sammen med stærke partnere uden for landbrugssektoren skaber fundamentet for løsningerne på vores miljøopgaver, i vores indre farvande og vandløb. Vi viser det med klimapartnerskaber med kommuner og landbrug, hvor vi belyser situationen og finder mulige løsninger. Det samme gør vi gennem energisamarbejde i foreningerne bag Velas. Alt dette – og mere der er på vej – sker i tæt dialog med Landbrug & Fødevarer på Axelborg, borgmestre på Fyn og lokalt valgte folketingspolitikere.

Det kræver styrke at have så mange ting i gang. En styrke, der kommer gennem en aktiv stærk forening, bestyrelse og netværk. Det skal vi huske at værdsætte – det er en nødvendighed for at være en stærk del af fremtiden.

Jeg tror på et stærkt fynsk landbrug fremover med mange forskellige produktioner, med nye unge landbrugere og en stærk klynge af foreninger og virksomheder. Sammen kan vi skabe gode rammer for fremtiden i en ekstrem turbulent tid.   

Med dette ønsker jeg alle en god jul og et godt nytår.

Læs også