Ungt sjællandsk par overtog de 1.250 jerseykøer

For Louise de Place og Jens Madsen blev drømmen om en stor, egen kvæggård muliggjort i samspil med erhvervsmanden Kurt Poulsen. Sammen med 20 medarbejdere driver kæresteparret nu den store sydfynske bedrift.

Louise, der er nyuddannet fodterapeut, tager sig af administrationen. Jens har en baggrund som driftsleder i 10 år på sin brors store økologiske jerseybedrift ved Næstved, og inden købet af Dongsgaard en kort periode som kvægrådgiver hos VKST. Nyeste investering på den store sydfynske kvæggård er et nyt foderanlæg til blanding af mineraler, kraftfoder og vand. Det er her under installering af P. Andersen Staldservice, Nyborg.

Et facebook-opslag førte sidste vinter til opfyldelsen af drømmen om en stor kvægbedrift for parret Louise de Place (34) og Jens Hemming Madsen (36).

- Jens, prøv lige at se her. Du har jo tit fortalt om den her bedrift, efter du var dernede til jersey-årsmøde.

Efter opslaget om konkursen på Dongsgaard ved Svendborg gik det stærkt for det sydvestsjællandske par. Louise var netop uddannet som fodterapeut efter at have haft sin egen skobutik, og for Jens’ vedkommende var han efter 10 år som driftsleder på sin brors store økologiske jerseybedrift på fødehjemmet året forinden startet som kvægrådgiver hos VKST i Sorø.

Møde med Kurt Poulsen

Skulle det blive til virkelighed, var den første hurdle finansieringen af en så stor bedrift.

- Jeg har mange kammerater, som bokser med bankerne og budgetter for budgetternes skyld. Budget skal der naturligvis være for driften, så i stedet ringede jeg til Kurt (erhvervsmanden Kurt Brusgaard Poulsen, som har investeret i flere fynske landbrugsbedrifter, red.). Vi kendte ham ikke, inden vi tog til møde en februar aften med vores tanker og idéer, fortæller Jens Madsen, der er uddannet agrarøkonom - i 2010 fra Dalum Landbrugsskole.

Konstellationen blev et 50/50-ejerskab, og Louise husker, da hun blev ringet op af en advokat den 18. marts præcist klokken 21.56, hvor Jens var til fodbold i den lokale serieklub. Han måtte i hast ud på sidelinjen for at godkende NemId til underskriften, og næste dag klokken 14 stod Jens på Dongsgaarden foran medarbejderne og de 1.250 jerseykøer.

Boede på Airbnb

- Det var naturligvis helt surrealistisk, og jeg var i den grad glad for de gode og dygtige folk, som passede køerne. Det er jeg stadig, da de fleste fortsat er hos os, pointerer Jens Madsen fra kontoret ovenpå malkestalden med udsigt til de mange stalde, siloer og en ny staldbygning, som er under opførelse.

I de første tre måneder boede han på Airbnb fem kilometer fra gården, mens kæresten var på Sjælland. I dag tager hun sig af administrationen på bedriften, og parret er flyttet ind i stuehuset på Dongsgaard sammen med deres 4-årige datter Laura.

Den unge familie erkender, at det har været en omvæltning og en hektisk periode med meget lange arbejdsdage.

Dejlig egn

- Men det har været det hele værd. Det er rigtig spændende, og vi er faldet godt til her på gården og den dejlige egn, siger Louise, der hele tiden havde været fast besluttet på, at det en dag nok skulle ende med, at Jens’ drøm om en stor bedrift skulle blive til virkelighed. Dog havde hun det krav, at det enten skulle være på Sjælland eller højst i det fynske.

Parret glæder sig over beliggenheden, tæt ved den aktive Svendborg by, men også omgivelserne med gode naboer og lokale aktiviteter.

- Det vil vi gerne være en del af. Laura er begyndt til gymnastik, og i første omgang har jeg talt med træneren i den lokale fodboldklub, fortæller Jens med håb om debut på fynsk græs til foråret.

Vil dialogen

Fra tiden hos broderen er de nye medejere på Dongsgaarden vant til åbenhed. De 600 jerseykøer på Salsbjerggaard i Lundby mellem Næstved og Vordingborg har således mange gange været ramme om »Åbent Landbrug« samt besøg af skolebørn og børnehaver.

- Det vil vi helt sikkert også her, når vi er kommet lidt mere på plads, lover parret, som er bevidste om, at en sådan bedrift fylder meget i landskabet.

- Det er ikke en naturlov, at vi skal være her. Derfor vil vi altid gerne dialogen med naboerne og omverdenen. Det gælder også myndighederne, erhvervslivet, de lokale håndværkere og maskinstationerne, som vi nu skal lære godt at kende.

Hellere medarbejdere end robotter

Til at passe de 1.250 jerseykøer og de mange ungdyr i staldene, er inklusive parret i alt beskæftiget 22 medarbejdere.

- Vi har ingen planer om robotmalkning. Så hellere have de gode medarbejdere og skoledrenge fra lokalområdet. Det giver liv og en god atmosfære i dagligdagen, siger Jens Madsen og nævner, at arbejdssproget er engelsk med både danskere, rumænere, ukrainere og vietnamesere ansat.

I alt hører der 950 hektar til Dongsgaarden, hvor en tredjedel er forpagtet areal. Markdriften ligger i hænderne på Optiagro ApS, hvor Kurt Poulsen er medejer.

Dongsgaard ApS

Ejerforhold

● Dongsgaarden, Skovdongsvej 19, Holmdrup, 5881 Skårup, er efter konkurs ejet siden 18.03.2022 af Dongsgaard ApS (Jens Hemming Madsen og Kurt Brusgaard Poulsen - med hver 50 procent ejerandel)

● Jens Hemming Madsen er direktør, og Louise de Place står for administrationen.

Bedriften

● Kvægholdet er på 1.250 jerseykøer + opdræt.

● Der malkes i 2x24 malkestald på Dongsgaard, hvor alle køerne er på stald. På to øvrige ejendomme er ungdyr opstaldet

● Markarealet er på 950 ha, heraf en tredjedel forpagtet. Markdriften forestås af Optiagro ApS

● Foruden parret er 20 ansatte beskæftiget

Halvdelen af køerne malker ikke i sommerferien og til jul

Ingen malkning i sommerperioden og omkring jul og nytår. Eller i hvert fald kun halvdelen af køerne. For mælkeproducenter kan det lyde som en utopisk tanke.

Trods ikke mindre end 1.250 køer i stalden, er scenariet godt på vej til at blive en realitet på Dongsgaard ved Svendborg.

Konceptet kender medindehaver og direktør i Dongsgaard ApS, Jens Hemming Madsen, indgående fra sit fødehjem på Sydsjælland, hvor broderen Søren H. Madsen i det seneste over 30 år har praktiseret sæsonkælvning.

Han betegner sæsonkælvningen som et managementsystem, hvor man kun skal være skarp på én ting ad gangen. Det gælder perioden med kælvningerne, håndtering af goldkøer eller foderplanen, som dermed skal passe til alle køer samtidig, insemineringen osv.

Jens Madsen ser intet problem med sæsonkælvning i en så stor besætning, men erkender, at omlægningen vil koste ydelse det første år.

Det er en investering, som snildt opvejes af de mange fordele, påpeger han og fremhæver minimeringen af smittetrykket, når kalve og kvier er på det samme aldersniveau i hele bedriften. Og ligesom ved alt ind/alt ud-princippet, som det kendes fra grisene eller fjerkræ, giver det mulighed for at rense og desinficere staldområderne.

- Og tænk så bare på, at medarbejdere nu kan holde sommerferie eller fri mellem jul og nytår. Eller tage på skiferie, som vi var her i starten af januar.

Læs også