Markant rekordår i foderstofvirksomhed

Hornsyld Købmandsgaards samlede overskud blev på godt 57 millioner kroner.

Hornsyld Købmandsgaard kom rigtig godt ud af 2022, hvor alle dele af koncernen klarede sig godt.

Det blev igen til et godt år for Hornsyld Købmandsgaard-koncernen, der samlet set i 2022 fik et overskud på 57,4 millioner kroner mod 32 millioner kroner året før. Et resultat, der er på et højere niveau end de tidligere fremsatte forventninger.

Regnskabet blev fremlagt på generalforsamlingen den 10. maj 2023 i Hornsyld Korn A/S samt koncernens driftsselskaber, som omfatter Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvare), H.K Olie A/S, Triple A A/S og HK Totalbyg A/S. Virksomheden har 172 ansatte.

Omsætningen i 2022 udgjorde 2,9 mia. kroner mod godt 2 mia. kroner året før, og koncernens egenkapital androg 295 millioner kroner pr. 31. december 2022 svarende til en soliditetsgrad på 30,5 procent.

Ledelsen er godt tilfreds med årets resultat og fremhæver, at koncernen har realiseret en højere omsætning end forventet på de største vareområder.

Der er desuden opnået en højere enhedsavance primært på korn og gødning, hvilket skyldes gunstig afdækning og betydelige prisstigninger i løbet af året.

- 2022 blev et helt specielt år med store muligheder og samtidig store udfordringer, primært som følge af krigen i Ukraine. Markeder ude af kontrol, enorme prisstigninger på energi og store prisstigninger på afgrøder. Intet var som det plejede, og her kom forandringsvilligheden til udtryk, siger administrerende direktør Henrik Hedegaard.

- Der blev i 2022 håndteret rekordstore mængder afgrøder, og den store høst i 2022 gør, at der igen i 2023 afvikles store mængder, både til landbrugskunder, egen foderproduktion og til eksport, siger Henrik Hedegaard.

Læs også