Andelshavere kræver mere aktivt ejerskab i Danish Crown

Omkring 350 svineproducenter og andelshavere i Danish Crown deltog i stormøde på Bygholm Landbrugsskole, og de fremmødte kræver et mere aktivt ejerskab.

Danish Crown skal moderniseres i et forsøg på at fremtidssikre slagteriet, og det kræver vedtægtsændringer. Samtidig gøres der op med princippet »én mand – én stemme« for i stedet at indføre, at man stemmer efter antal leverede kg.

Det var hovedbudskabet til de cirka 350 leverandører, der for nylig var til stormøde på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens, hvor der var generel enighed om, at der er behov for forandring. Der var også opbakning til, at slagteriet og strukturen skal nytænkes. Derimod var der ikke generel enighed om, at der fremover skal stemmes efter antal leverede kg som modellen i aktieselskaber.

- Har vi ikke den samme interesse i et velfungerende slagteri uanset om vi leverer få eller mange grise, lød det fra en deltager, mens andre fandt det helt naturligt at flytte stemmerne over på kg.

Behov for reformer

Mødet var indkaldt af en gruppe af andelshaverne, som leverer omkring 15 procent af de cirka 11 millioner grise, der årligt slagtes på Danish Crown i Danmark. De 25 medlemmer af gruppen fremlagde på mødet et forslag til en ny organisering i Danish Crown A/S med henblik på et mere aktivt ejerskab end dét, der er i dag.

- Tanken er, at andelshaverne via de kommende kredsmøder i Danish Crown får nogle ambassadører ind i selskabet, der kan være med til at reformere toppen i slagteriet fra bunden, sagde talsmand for gruppen, den sjællandske svineproducent Peter Kjær Knudsen, der fremlagde forslaget.

Baggrunden for gruppens initiativ er den aktuelle krise, som slagteriet befinder sig i, set i forhold til at slagterikoncernen gennem det seneste år har haft den svageste konkurrenceevne nogensinde sammenlignet med andre europæiske slagterier.

Den dårlige konkurrenceevne har frustreret andelshaverne og har skabt en magtesløshed, som nu munder ud i et krav om ny struktur og grundlæggende forandringer i andelsselskabet i et forsøg på at gøre det bedre.

Aktivt ejerskab

Et grundlæggende hovedbudskab fra mødet er, at leverandørerne skal have mulighed for at være mere aktive ejere, end tilfældet er i dag.

- Vi har det fint med Amba-delen. Men vi foreslår et aktivt ejerskab via en generalforsamling i Danish Crown A/S for alle andelshavere, hvor der vælges bestyrelse. Andelshaverne stemmer aktivt om bestyrelsen via leverede kg til Danish Crown i et endnu ikke fastlagt forhold, sagde Peter Kjær Knudsen.

- Vi foreslår at Amba-bestyrelsen er valgudvalg til opstilling af kandidater til A/S-bestyrelsen. Generalforsamlingen stemmer så ud fra den liste, men kan også opstille yderligere kandidater.

- Vi foreslår desuden, at Amba-formanden altid er født næstformand i A/S-bestyrelsen, så kontinuiteten over til Amba-bevares, sagde Peter Kjær Knudsen.

Læs også