Ticans svin får ny transportør

I løbet af det kommende år overtager Tican indtransporten af slagtesvin og søer fra Jysk Dyretransport, oplyser slagterivirksomheden i en meddelelse.

- Tican har truffet en strategisk beslutning, hvorigennem Tican ønsker at binde hele »kæden« mere sammen, hvorfor indtransporten af grise overgår fra Jysk Dyretransport til et nyt datterselskab i Tican med virkning fra senest 1. december 2024, lyder det helt præcist fra selskabet.

Tican understreger, at overtagelsen på ingen måde skyldes utilfredshed med den service, Jysk Dyretransport har ydet, men alene grundet en ny strategi hos Tican.

- Derfor vil vi fra Ticans side sende en stor tak for et fantastisk samarbejde med Jysk Dyretransport gennem en lang årrække.

Tican vil informere mere om ændringen på slagteriets leverandørmøde, som afholdes i Herning på torsdag.

Læs også