Konkursramt staldrengøringsfirma genopstår med tidligere medejer som eneejer

Den Rødding-baserede leverandør af rengørings- og desinfektionsmidler til blandt landbrug, Nordic Stald Kemi, gik konkurs i december. Men nu har den tidligere medejer Hans Erik Brink købt alle aktiver og valgt at fortsætte selskabsdriften.

Der var tilsyneladende ikke flere penge at rutte med i det sydjyske rengøringsselskab Nordic Stald Kemi, også kendt som Nordic Agro & Industri Kemi. Både medejer Hans Erik Brink og Gældsstyrelsen begærede selskabet konkurs. Førstnævnte har forklaret, at han mente, han havde et millionbeløb til gode i selskabet.

Nu har Hans Erik Brink dog valgt at tage selskabet i egne hænder og har købt alle aktiverne i konkursboet. Det gælder også aktiviteterne inden for væg- og gulvbelægning, samme selskab udbød under navnet. Det fortæller den nye eneejer til Effektivt Landbrug og bekræftes i en mail fra advokatfirmaet Storm Advokatfirma, der er kurator i konkursboet.

- Jeg har jo mange penge til gode i Nordic Agro & Industrikemi. Så for at slå en streg i sandet og få det hele ryddet op, så er jeg gået ned og har købt det her ved kurator, siger Hans Erik Brink.

Den nye eneejer vil overfor Effektiv Landbrug ikke oplyse salgsprisen. Han fortæller, at han vil fortsætte driften i selskabet som hidtil. Kunder skal altså derfor være velkommen til at kontakte Hans Erik Brink allerede nu. Telefon, webadresse og domæne er fuldt med i handlen og fortsætter som hidtil, oplyser han.

- Vi har nogen, der spørger os, om vi er i gang igen. Det er vi. Og så er der allerede nogle kunder, der er begyndt at komme tilbage, selvom de var begyndt at finde nye leverandører, siger Hans Erik Hansen.

Hygiejne Hans

De tidligere medarbejdere i selskabet er dog ikke fulgt med, oplyser den nye eneejer. Aktiviteterne i Nordic Stald Kemi bliver lagt ind under Hans Erik Brinks eksisterende selskab, også kendt under navnet Hygiejne Hans, der i CVR-registret er anført som et enkeltmandsfirma. Hygiejne Hans har Hans Erik Brink drevet som en rådgivningsvirksomhed, der ifølge ejeren har fem ansatte, sideløbende med medejerskabet i Nordic Stald Kemi.

Hér i januar kommer der en række nye ansatte, fortæller Hans Erik Brink. For på sigt at erstatte noget af det eksisterende personale, der nærmer sig pensionsalderen. Hans Erik Brink håber også på, at han den vej igennem kan finde en ny til at drive hele virksomheden videre, engang i fremtiden.

Konkursboet i Nordic Stald Kemi er dog endnu ikke gjort op. Og det gamle selskab er ikke blevet fjernet fra CVR-registret. Hans Erik Brink venter derfor fortsat på at få opgjort sit krav, som han mener at have til gode i virksomheden, på knap 1,6 millioner kroner, plus et lønkrav på cirka 300.000 kroner. Hans Erik Brink vil ikke uddybe, hvad hans krav drejer sig om.

- Det (konkursboet, red.) skal først gøres op, fordi vi havde en hel del tilgodehavende ude ved kunder. Det er en længere historie, og det skal der nok komme mere om på et senere tidspunkt. Der var flere, der havde penge til gode i selskabet. Told og Skat havde også noget til gode. Så er vi nødt til at slå en streg, så vi er sikre på, at der er ikke noget at komme efter. Så er det lukket, og der er fuldstændig rene linjer. Og den eneste måde at få de penge ind, vi har til gode, er ved sådan en kurator, siger Hans Erik Brink.

Han afviser dog, at planen har været at få begæret selskabet konkurs, så han kunne købe aktiverne og starte virksomheden op med en frisk start uden gæld. Hans Erik Brink ejede 50 procent af Nordic Stald Kemi gennem selskabet HEB Holding ApS.

Udtørringsekspert

Den anden halvdel var delt imellem Jacob Brå Sørensen og Kurt Brusgård Poulsen. Sidstnævnte er kendt for at investere i flere landbrugsejendomme på Fyn, som han typisk driver i samarbejde med unge landmænd.

I fire ud af Nordic Stald Kemis seneste fem årsregnskaber har revisor skrevet, at der er usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. Det seneste regnskab fremviste et underskud på knap 57.000 kroner.
Nordic Stald Kemi tilbød et bredt program både indenfor landbrug og industri.

Inden for landbrug handler det især om udtørring og desinfektion, samt gulve og gulvbelægninger til stalde – både inden for kvæg og svin. Nordic Stald Kemi har udviklet en række produkter inden for hygiejne og udtørring. Blandt andet kvægprodukterne Kvæg-Hyg og Nordic-Hyg.Nordic Kvæg-Hyg er et stærk sugende udtørringsmiddel, som anvendes primært i kvægproduktionen.

Derudover var også epoxybelægning af både nye og eksisterende staldgulve et af specialerne hos Nordic Stald Kemi.

Læs også