Andeslagteris advokat: - Min vurdering er, at virksomheden står med en forrygende god sag

Dan Duck ved Struer vil køre sag mod Fødevarestyrelsen ovenpå fejlagtig kontrolrapport, der smadrede virksomhedens vigtige julesalg. Slagteriet har hyret advokat Hans Sønderby.

Andeslagteriet Dan Duck ved Struer går nu målrettet efter at få erstatning for det tab, som virksomheden er blevet påført som følge af den fejlagtige kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, som blev offentliggjort af Ekstra Bladet kort før jul.

Fødevarestyrelsen har i sidste uge erkendt i pressen, at det var en fejl, at Dan Duck fik en indskærpelse for brud på reglerne om håndvask, og som altså førte til, at Ekstra Bladet skrev artiklen »Her vaskede de ikke hænder: Lort på danske juleænder«.

Dan Duck har hyret den i landbrugskredse kendte advokat, Hans Sønderby, og lige nu er virksomheden i gang med at opgøre, hvor stort tabet har været som følge af sagen.

I sidste uge rapporterede Dagbladet Holstebro, at Dan Duck ikke ville gå videre med sagen, men det var altså ikke korrekt.

- Vi kan ikke stå med det her tab alene, og derfor er vi nødt til at gå videre med den, siger Hardy Eskildsen, direktør i Dan Duck.

Katastrofe

Han lægger ikke skjul på, at timingen for kontrolrapportens offentliggørelse kort før jul var katastrofal for Dan Duck.

20. december, efter at Ekstra Bladet offentliggjorde sin artikel, stoppede salget af juleænderne til de store detailkæder helt op.

- Det tager tid, inden vi får gjort tabet op. Vi mangler stadig en tilbagemelding fra vores indkøbere. De skulle gerne have stået med tomme lagre nu, men det gør de ikke.

- Vi skulle også have stået med tomme lagre, men gør det heller ikke. Det gør også, at vi skal reducere vores produktion i 2020, siger Hardy Eskildsen.

Hvor truet er I nu som virksomhed på grund af alt det her?

- Det her skete jo midt i vores vigtigste periode for at få solgt vores varer. Så det her er en katastrofe for os. Jeg vil ikke sige, at vi dør, men det her er i hvert fald ikke noget, som skaber en sund virksomhed.

Sagen kort:

17. december:  

Fødevarestyrelsen er på kontrolbesøg hos Dan Duck

20. december:

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i rapporten fra kontrolbesøget og bringer artiklen »Her vaskede de ikke hænder: Lort på danske juleænder«.

15. januar

Efter et møde med Dan Duck tilbagetrækker Fødevarestyrelsen kontrolrapporten og indskærpelsen. Det skriver Dagbladet Hostebro.

17. januar

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet lyder det fra Fødevarestyrelsens kødkontrolchef, Rikke Aagard:

- Vi lægger en ære i at kontrollere de forhold, der har betydning for fødevaresikkerheden. Det vil blandt andet sige håndhygiejne, rengøring, nedkøling og egenkontrol. Det sker, at også vi laver fejl. Dem skal vi lære af og lige så vigtigt beklage over for dem, det går ud over. Det har vi gjort her

 

Håber på forlig

Fra Hans Sønderby lyder det, at han ser sagen som helt åbenlys, da Fødevarestyrelsen jo allerede i pressen har erkendt, at det var en klar fejl, at Dan Duck fik indskærpelsen for brud på reglerne om håndvask under kontrolbesøget 17. december. En indskærpelse, som virksomheden i øvrigt først blev bekendt med, da Ekstra Bladets journalist ringede virksomheden op et par dage efter.

- Vi skal køre en sag mod dem, hvis ikke vi får lavet et forlig, og det vil vi jo selvfølgelig helst, siger Hans Sønderby.

- Men jeg vurderer, at den her sag er særdeles god. Myndighederne har allerede konstateret selv, at der er lavet fejl, og har rullet indskærpelsen tilbage, så vi er jo langt i forløbet.

- Derfor er der udelukkende et eneste spørgsmål, og det er spørgsmålet om erstatning. Efter min vurdering er det usandsynligt, at der ikke skulle foreligge et ansvarsgrundlag i en sag som den her, siger Hans Sønderby.

Værgeløs virksomhed

Han kalder det for »helt utroligt«, at en virksomhed via journalister skal erfare, at der ligger en kontrolrapport med den for virksomheden så alvorlige indhold.

- Man har simpelthen lavet både en rapport og en indskærpelse uden at have hørt virksomheden, og endda offentliggjort den. Virksomheden er fuldstændig værgeløs, siger Hans Sønderby.

Han forklarer, at Dan Duck i den grad også er blevet sat i en uheldig situation, da den ingen mulighed har haft for at forklare sig over for sine kunder, der forståeligt nok har stillet spørgsmål til virksomheden efter, at sagen kom frem i Ekstra Bladet.

- Min vurdering er, at virksomheden står med en forrygende god sag, siger Hans Sønderby, der fortæller, at han også stadigvæk savner en officiel undskyldning fra Fødevarestyrelsen, samt at styrelsen tager kontakt til Dan Ducks kunder, som jo for virksomheden er betydningsfulde detailkæder, og fortæller om den fejlagtige kontrolrapport.

Normalt godt forhold

Fra Fødevarestyrelsen lød det i sidste uge til Ekstra Bladet, at den fejlagtige indskærpelse af reglerne for håndvask klart er et læringspunkt, som styrelsen tager op med sin tilsynsførende.

- Vi har beklaget over for virksomheden. Om virksomheden vil lægge sag an på baggrund af vores beklagelige fejl, må du tale med dem om, lød det.

Fra Hardy Eskildsen fra Dan Duck lyder det, at det for ham er overraskende, at sagen er opstået. Han fortæller, at man normalt har et godt forhold til myndighedernes kontrollanter.

- Det er påfaldende, hvordan den her sag er opstået på det tidspunkt, som den gør og måden, som den kommer frem på. Havde det kørt på normal vis, så var sagen jo aldrig opstået.

- Fødevarestyrelsen kan komme her 24/7. De har selv nøgle og kan lukke sig ind, når de føler, at de vil ind at kigge. Og det er fint. Vi har intet at skjule.

- De kommer også her fast, ja nærmest som en del af vores personale. De går rundt og kigger, og tager fat i vores kvalitetspersonale, slagtermestre eller ledelse, hvis det er nødvendigt.

- Det plejer at foregå i god ånd. Vi har jo fælles interesse i at få det her op at køre, fortæller Hardy Eskildsen.

Bedt om foretræde på Christiansborg

Hos Dan Duck har man ovenpå den aktuelle sag med Fødevarestyrelsen nu bedt om foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg, hvor man gerne vil fortælle politikerne om sin seneste oplevelse med Fødevarestyrelsen.

- Det er vigtigt, at vores politikere også ved, at det er fint, at de laver regler for at hæve niveauerne. Men med den strafferamme, der ligger, så skal man altså være sikker i sin sag, når man giver en indskærpelse.

- For os er det her jo et spørgsmål om liv eller død, siger Hardy Eskildsen, direktør for Dan Duck.

Rost virksomhed for fremskridt

Ifølge direktøren, som overtog andeslagteriet i juni sidste år, som dengang hed Dansk And, havde Fødevarestyrelsen blot få dage inden, sagen brød ud, rost virksomheden for, hvor langt den var kommet i forhold til sin kvalitetskontrol. Virksomheden har været under skærpet kontrol af Fødevarestyrelsen, da der ved tidligere kontroller er blevet fundet rester af gødning eller tarmrester på enkelte ænder. Ifølge Dan Duck er det sted, hvor de ænder er fundet, dog kun ét af de steder, hvor de bliver kontrolleret, inden de bliver taget til bortskæring eller vasket, og dermed inden de ender i emballagen.

- Men ud af det blå bliver vi så kontaktet af Ekstra Bladet 19. december og får at vide, at vi er kørt over for rødt. Og endda ret så kraftigt endda. Først fredag den 20. december får vi af Fødevarestyrelsen selv adgang til den kontrolrapport. Det er jo uhørt. Især når vi skal have en så alvorlig indskærpelse som her, forklarer Hardy Eskildsen.

Kunne ikke se alle vaske

Ifølge direktøren foregik kontrollen den pågældende tirsdag i december anderledes end normalt, og der blev brugt meget kortere tid end normalt.

At virksomheden fik indskærpelsen skyldes, at Fødevarestyrelsens kontrollant konstaterede. at kun lidt under halvdelen af 20 medarbejdere, der var på vej tilbage fra frokost i kantinen, vaskede hænder på vej tilbage til produktionen, hvilket er er et brud på reglerne for håndvask.

Hos Dan Duck har man dog udover den håndvask, som kontrollanten holdt øje med, også to andre håndvaske, som medarbejderne kan benytte fra vejen fra kantinen til produktionen, men som kontrollanten ikke har kunnet se, og som han altså kunne være blevet oplyst om, hvis han havde rettet henvendelse til virksomheden, inden han skrev kontrolrapporten, der kun kort tid efter fandt vej til Ekstra Bladet.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også