Delårsregnskab: FirstFarms øger omsætning og resultat

FirstFarms realiserer i et nyt delårsregnskab et EBIT på 32,5 millioner kroner og en omsætning på 204 millioner kroner.

FirstFarms kommer i en delårsrapport for 1. januar til 30. september 2019 ud med en væsentligt øget omsætning og resultat.

- FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret en omsætning på 204,0 millioner kroner, mod 168,4 millioner kroner i samme periode i 2018, et EBITDA (driftsresultat før afskrivning på driftsaktiver og goodwill-nedskrivninger) på 70,0 millioner kroner og et EBIT (resultat af primær drift) på 32,5 millioner kroner. EBITDA og EBIT er forbedret med henholdsvis 27,2 millioner kroner og 11,4 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år, oplyser virksomheden, der er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. 

Årsagen til væksten er ifølge FirstFarms, at prisen på smågrise og slagtesvin har været væsentligt over budget i andet og tredje kvartal 2019. Desuden er produktionseffektiviteten øget. Til gengæld har høstudbytterne været marginalt under budgettet som følge af et meget tørt år; særligt i Rumænien. Også mælkeprisen har været lavere end budgetteret. 

Vækststrategi

FirstFarms forventer fortsat et EBITDA på 90-95 millioner kroner og et EBIT på 43-48 millioner kroner i 2019. Der er i 2018 realiseret et EBITDA på 57 millioner kroner og et EBIT på 26 millioner kroner.

Anders H. Nørgaard, adm. direktør i FirstFarms, udtaler:

- Det går godt i FirstFarms. Vores køb af virksomheder de seneste år har skabt den forventede vækst. Vi ser nu effekten af vores ambitiøse og bæredygtige vækststrategi, og vi forventer et robust resultat for 2019.

mip
 

Læs også