Haveaffald forbedrer landbrugsjord

På Klintholm I/S ved Hesselager kan gratis hentes deklareret kompost, der kan gøre landbrugsarealer og køkkenhaver mere dyrkningsvenlige. Den organiske kompost har en flerårig kvælstofvirkning og indeholder fosfor- og kaliumgødning, som ikke skal medregnes i gødningsregnskabet.

Tonsvis af værdifuld kompost ligger i store miler, klar til at blive afhentet, på den store komposteringsplads lige ud til Storebælt.

Ikke mindre end 30.000 ton have- og parkaffald omdannes hvert år til 8.000 ton organisk jordforbedringsmiddel på den kommunalt ejede virksomhed, I/S Klintholm ved Hesselager.

- Landmænd og andre interesserede er mere end velkomne til at hente komposten, endda helt gratis. Og vi læsser vognene uden beregning, lyder opfordringen fra direktør Jørgen Nestor, der også gerne formidler kontakt til vognmænd, som så kan levere komposten over længere afstande.

Mange fordele

Mens der i Tyskland betales for den værdifulde kompost, er den noget undervurderet herhjemme, og derfor kan det indimellem være et problem at få tømt den store plads på Klintholm.

- Derfor vil vi gerne slå et slag for materialet, ikke mindst fordi flere af vore lokale landmænd har rigtig gode erfaringer med det som jordforbedringsmiddel. Derfor er endnu flere meget velkomne til at hente kompost hos os, der sker efter først-til-mølle-princippet, understreger direktøren og remser de mange fordele op:

Ved at sprede komposten på lerjord forbedres dræningsevnen og luftskiftet, ligesom komprimeringen og tilslemning på arealet modvirkes. Sandjorders evne til at holde på næringsstoffer og fugtigheden forbedres, og risiko for vind- og vanderosion nedsættes.

Ikke med i gødningsregnskabet

- Der er tale om en god, organisk gødning med en flerårig kvælstofvirkning, der samtidig er et alternativ til anden fosfor- og kaliumgødning og til kalkningsmidler, forklarer Jørgen Nestor, der tilføjer, at kvælstoffet og de øvrige næringsstoffer i komposten ikke skal indregnes i gødningsregnskabet.

- Landbrugsjord kan ikke overdoseres. Og hvad angår udbringningen, er det at sammenligne med kalk. Komposten må gerne ligge i markstakke, og derefter spredes, når der er tid og behov.

- Især i disse år, hvor mange landbrug fjerner halmen efter høst, er der kulstofmangel i jorden. Derfor ser vi komposten, der tilmed har en gødningsværdi, som en oplagt mulighed for at forbedre jordstrukturen, tilføjer Klintholm-direktøren.

Komposteringsprocessen sikrer, at komposten er uden ukrudtsfrø, eller for den sags skyld tungmetaller. Heller ikke medicinrester, som er nævnt i forbindelse med spildevandsslam til landbruget, er eksisterende i Klintholm-komposten.

Læs mere om komposteringsprocessen i reportagen fra Klintholm I/S i denne uges LandbrugFyn - se avisen her på hjemmesiden.

Læs også