Zeppelin får grønt lys for Caterpillar-køb

EU’s tilsynsmyndigheder har nu godkendt Zeppelin-koncernens overtagelse af salg og service af Caterpiller-produkter i blandt andet Danmark, inklusive Grønland og Færøerne.

Hermed overtager Zeppelin også salg og service i Sverige.

Porteføljen fra Caterpillar omfatter desuden drev- og energisystemer samt maskin- og materieludlejning. Ud over Danmark, Sverige og Grønland overtager Zeppelinkoncernen desuden salg og service af motorer og generatorer af motormærket MaK i de baltiske lande (Estland, Letland, Litauen), samt Finland, Island og på Færøerne. Handelen er blevet godkendt af de europæiske tilsynsmyndigheder.

Inden for rammerne af de kontraktmæssige aftaler overgår de aktiver, der er nødvendige for forretningsaktiviteten fra den hollandske koncern Pon til Zeppelin. Ligeledes er de eksisterende ansættelsesforhold for de cirka 800 medarbejdere hos Pon overtaget af Zeppelin. 

Læs også