Ny prognose for dansk olie og gas

Lille nedskrivning af olie- og gasproduktionen i ny prognose fra Energistyrelsen

ENERGI Energistyrelsen offentliggør nye prognoser, hvor produktionen af både olie og gas er nedskrevet med én procent i forhold til sidste års prognose. Danmark ventes fortsat at være nettoimportør af olie, mens vi vil være nettoeksportører af gas til efter 2035 bortset fra i årene 2020 – 2021.

Energistyrelsen offentliggør samtidig en ny ressourceopgørelse, der viser, at de samlede reserver og betingede ressourcer i den danske del af Nordsøen er 135 mio. m3 olie og 77 mia. Nm3 salgsgas pr. 1. januar 2020. Det er en opjustering i forhold til sidste års opgørelse.

Olieproduktionen i 2020 ventes at blive 4,8 mio. m3, svarende til ca. 83.000 tønder olie pr. dag. Det er en nedskrivning på 4 pct. i forhold til sidste års skøn, der hovedsagelig skyldes, at Energistyrelsen forventer en mindre produktion på nogle af de større felter. I 2024 ventes olieproduktionen at være 28 pct. højere end i 2020 som resultat af genopbygningen af anlæggene på Tyra-feltet.

Energistyrelsen forventer, at produktionen af salgsgas bliver 1,1 mia. Nm3 i 2020 svarende til ca. 21.000 tønder olieækvivalenter pr. dag. For 2020 er der er foretaget en revurdering af produktionen på nogle af de større felter, som samlet set fører til et uændret skøn for produktionen i 2020 i forhold til den tidligere prognose.

Produktionen af salgsgas ventes at stige til 3,0 mia. Nm3 i 2024 som følge af genoptagelsen af produktionen på Tyra-feltet. Skønnet er i gennemsnit nedskrevet med 4 pct. i perioden frem mod 2024 sammenlignet med sidste års prognose. Det skyldes hovedsagelig en revurdering af gasproduktionen på nogle af de større felter.

jba

Læs også