Landbrugsarbejde for andre kræver en forsikring

Glem ikke at forsikre dig, hvis du laver landbrugsarbejde for andre, lyder rådet.

Det kan være en rigtig god idé at udvide ansvarsforsikringen, hvis du laver landbrugsarbejde for andre, lyder opfordringen fra Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmægler på Landbrugsinfo.dk.

Det kan for eksempel være, hvis du gøder eller sprøjter andres afgrøder, eller udfører anden form for maskinstationsarbejde.

I sådanne tilfælde skal du kraftigt overveje at udvide din ansvarsforsikring med dækning for behandlings- og bearbejdningsskader, mener Peter Quitzau. Det er en dækning, som man kan få hos alle forsikringsselskaber. 

Kan blive kostbart

Meningen med forsikringen er at dække risici af ved landbrugsarbejdet på de områder, der ikke er dækket af en almindelig standarddækning.

- De fleste landbrugsforsikringer dækker ansvar ved landbrugsarbejde for andre – for eksempel skader, hvor et sprøjtemiddel driver ind over en tilstødende mark eller have og medfører skade; men den dækker ikke skade på den mark, der køres på, fortæller Peter Quitzau til Landbrugsinfo.dk.

Han fortæller også, at skader, der skyldes, at der er brugt et forkert planteværnsmiddel, en forkert dosering eller at der køres på en forkert mark, ofte er meget kostbare skader, som ikke dækkes på landbrugsforsikringens standarddækning.

Præmie

Ifølge forsikringsmægleren dækker forsikringen både tabet i samme års vækstsæson, forebyggende behandling og – hvis det kan nås – ny såning af marken.

Præmien for udvidelsen af forsikringen afhænger af antallet af hektar, man behandler eller hvor mange timer, man bruger på arbejdet.

Har du en forsikring, skal du straks underrette forsikringsselskabet, hvis du kommer ud for en skade, så selskabet har mulighed for at få dokumentation og eventuelt begrænse skadens omfang, lyder rådet.

mip

Læs også