Stor interesse for Conservation Agriculture

Planteavlere hørte om nyt forskningsprojekt, hvor der også var en fremvisning af en såmaskine, der stort set ikke efterlader spor.

Så snart såmaskinen var kørt over jorden, var alle mand i gang med at se, hvor nænsomt maskinen havde sået.
Gennem et fire-årigt forsøgsprojekt sammenlignes tre bedrifter med hver sin dyrkningsform: Konventionelt, reduceret jordbehandling og Conservation Agriculture.
Den giver, ifølge Søren Ilsøe, samtidig direkte mulighed for at studere, dokumentere og sammenholde effekten af Conservation Agriculture med brug af kvælstof-fikserende efterafgrøder.
Søren Ilsøe er dansk foregangsmand inden for blandt andet direkte såning og skånsom jordbehandling, og det var ham, der for nylig bød velkommen til en gennemgang af Conservation Agriculture foran godt 60 interesserede planteavlere.
Bag projektet står Københavns Universitet i samarbejde med Agrovi, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet og under navnet Grønne Planter og Stærke Rødder. Projektet følges af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.
 

Identiske forhold

I sit indlæg udtrykte Søren Ilsøe skuffelse over, at man ikke tidligere i Danmark har etableret forsøg, hvor man til mindste detalje har sammenlignet de pågældende tre dyrkningsformer. Og samtidig set på den regnskabsmæssige bundlinje.
- Det er direkte sørgeligt og katastrofalt, at man ikke allerede for mange år siden igangsatte denne type forsøg, og i stedet har talt i øst og i vest, uden direkte sammenligningsgrundlag.
I korthed går forsøget ud på, at der er etableres parcelforsøg på tre nærliggende gårde på Midtsjælland, hvorfor nedbørsmængde såvel som jordbundsforhold er noget nær identiske. Derudover registres alt – fra gødnings- og pesticidforbrug til dieselforbrug og mandetimer.
Endelig måles på høstudbytter og til sidst sammenholder man det hele, ser på bytteforholdet, og ser på bundlinjen og sammenligner for de tre driftsformer.
 

Såmaskinen i aktion

Ved maskindemonstrationen kunne de fremmødte opleve såmaskinen Weaving DG Drill i aktion.
- Med Weaving såteknik er det muligt at dyrke jorden med et minimum af jordforstyrrelse, og når vi undgår at forstyrre de naturlige jordbundsprocesser, kan vi sikre jordfrugtbarhed og god jordstruktur, lød det fra Søren Ilsøe.
Han tog efterfølgende plads i traktoren og såede direkte i en stubmark, og det var praktisk taget uden at efterlade spor efter behandlingen

 

 

Læs også