Har du styr på din korntørring og opbevaring?

Når du har høstet og lagt den værdifulde avl på lager, er det vigtigt at kunne opbevare kornet, uden at det bliver ødelagt. Der er tre faktorer, der har stor betydning for det - vand, varme og ilt. Hvis vi fjerner en af disse faktorer, kan du »styre« kornet

Af Hans Thostrup, teknisk rådgiver Velas

TØRRING I gastæt opbevaring fjerner man ilten, og kornets ånding holder op. Ved tørt korn er det særdeles vigtigt at tilsætte CO2 for at fjerne ilten. Ved fugtigt korn vil kornet selv danne CO2 og skabe iltfri opbevaring.

Hvis kornet har et vandindhold på 17-18 procent, så kan du gøre det lagerfast ved at nedkøle det.

Generelt er der en tommelfingerregel som siger, at en nedkøling på 3 grader celsius fungerer lige så godt som 1 procent nedtørring. 

Plantørring – hvad og hvordan?

I et planlager efterligner man det, som sker, når kornet står ude i den fri natur og bliver tørret ned på marken. Hvis luften har den rette relative fugtighed, kan kornet tørres ned til et ønsket vandindhold. Kontakt din konsulent, hvis du har behov for at finde sammenhængen mellem luftfugtighed og vandindhold.

Udfordringen her er, at luftens relative fugtighed er svær at måle. Den bedste måde er at bruge et vådt/tørt termometer.

Bruger man et hårhygrometer, skal man først regenerere hårene ved at pakke det ind i en våd klud i en halv time. Når man fjerner den fugtige klud, er der på de fleste en justérskrue, hvor man indstiller viseren til at stå på 98-100 procent.

Opvarmning af korn

Det kan være nødvendigt at varme kornet op for at få det tørret helt ned. Her er udgangspunktet:

• Over 20 procent vand i korn – INGEN opvarmning

• 19 – 20 procent max. 30C opvarmning

• Under 18 procent vand max. 60C opvarmning

En enkelt grads opvarmning af luften sænker luftfugtigheden 4-5 procent, så 6 grader svarer til 25-30 procent reduktion for eksempel fra 90 til 65 procent luftfugtighed. I et planlager ønsker vi ikke at tørre med lavere luftfugtighed end 60-65 procent, idet kornet bliver for tørt og skal befugtes igen.

Husk at tørreprocessen nemt tager 3-4 uger eller mere ved vådt korn, især hvis vejrbetingelserne er ugunstige. Et planlager har en tørrezone på cirka 10 centimeter, der bevæger sig op gennem kornet, hvor kornet er tørt under og vådt over. Ved at stikke et spyd ned i kornet, kan man ofte mærke, når spyddet kommer til tørt korn.

Mål vandindholdet i mikroovnen

Mange korntestere måler unøjagtigt, så du kan ikke altid stole på det målte vandindhold.

En test, du selv kan foretage, er at veje nøjagtige kornprøver af for eksempel med brevvægt, putte dem i mikrobølgeovnen og tørre dem, indtil prøverne ikke taber mere i vægt. Husk at sætte et glas med vand ind i mikrobølgeovnen, ellers vil kornet selvantænde.

Vandindholdet kan derefter regnes ud på følgende måde: (våd – tør) x 100 / våd.

Samme metode kan bruges til en nøjagtig bestemmelse af vandprocent i frøgræs, hvor de fleste målere er for unøjagtige.

Temperaturmetode

Hvis du tørrer i 10-20 dage, kan du komme i tvivl om, hvorvidt du tørrer korn eller blæser fugt ind i kornet.

Når der fordamper vand, vil temperaturen falde, og er luften oveni kornet koldere end den i hovedkanalen, så er du helt sikker på at fjerne vand fra kornet. Jo større temperaturforskel, jo mere vand fjerner du fra kornet.

Automatisk styring af blæseren kan anbefales. Målinger viser, at du kan spare 40 procent i energiforbrug ved korrekt styring.

Og husk nu, at kornet skal tørres helt ned i høst, da vintertørring nemt kan tredoble tørreprisen. Efter endt tørring skal kornet køles ned.

Læs også