Landmændenes tilfredshed med styrelse ryger i vejret

Landbrugsstyrelsen scorer i 2019 højere karakterer hos landmænd end tidligere. Det viser en kundetilfredshedsundersøgelse.

Tilfredsheden med Landbrugsstyrelsen er steget. Det viser Landbrugsstyrelsens nye kundetilfredshedsundersøgelse, som knap 3.000 landmænd har svaret på. I 2019 angiver 59 procent af landmændene, at de er tilfredse med Landbrugsstyrelsen. På fire år er tilfredsheden steget med 19 procentpoint.    

- Vi havde et mål om, at 56 procent af landmændene, som vi arbejder med hver dag året rundt, i 2019 skulle være tilfredse med vores arbejde. Det er vi lykkedes med. Vi har de seneste år arbejdet benhårdt på at gøre det nemmere at være landmænd i vores butik. Vi har blandt andet digitaliseret meget mere, automatiseret en stor del af vores udbetalinger og fået punkteret puklen af gamle sager. Jeg håber, at landmændenes tilfredshed er et udtryk for, at de også kan mærke, at der er sket noget, siger direktør i Landbrugsstyrelsen Jette Petersen.

I 2015 trykkede kun 40 procent af landmænd og konsulenter på tilfreds-knappen i Landbrugsstyrelsens undersøgelse. Siden er tallet steget til 56 procent i 2017 og faldet en smule i 2018, hvor den lå på 53 procent.

I 2019 har Landbrugsstyrelsen blandt andet afsluttet 390 gamle sager ved at nedsætte en task force. Samtidig var 2019 det første år, hvor marker blev tjekket med satellitbaseret kontrol.

Med ind i maskinrummet

Som noget nyt var undersøgelsen i år delt op mellem landmænd og konsulenter. Med kun 32 procent ligger konsulenternes tilfredshed væsentligt lavere end landmændenes. Et andet nyt tiltag i undersøgelsen er, at landmænd og konsulenter kan vurdere Landbrugsstyrelsen på 14 forskellige kerneområder og tilkendegive, hvilke områder de synes, styrelsen skal arbejde på at forbedre de kommende år.  

Op mod halvdelen af landmændene efterspørger bedre sammenhæng mellem styrelsens regler og tidsfrister og deres virkelighed på bedrifterne. Både landmænd og konsulenter ønsker bedre it-systemer og ansøgninger.

- Vi anerkender, at vi har et klart forbedringspotentiale, fordi vi har haft udfordrende sager i 2019 med for eksempel betalingsrettigheder og med IT-systemer. Det mærker særligt konsulenterne meget direkte, når de udfylder ansøgningsskemaer. Vi arbejder benhårdt på at få en mere stabil IT-drift og allerede nu kan vi se, at vores store ansøgningsrunde kører bedre, blandt andet fordi først-til-mølle er afskaffet. Samtidig er vi begyndt at involvere landmænd og konsulenter tidligere, når vi laver nye regler, ordninger og IT-systemer, så vi ved, at det virker ude i marken eller i stalden, siger Jette Petersen.  

Landbrugsstyrelsens mål er, at 66 procent af landmændene i 2022 er tilfredse med styrelsen. Delmålet i 2019 var 56 procent.

mip

 

Fakta om undersøgelsen

- 10.535 landmænd og konsulenter blev inviteret til at svare på undersøgelsen fra den 7.-26. januar

- 3.208 landmænd og konsulenter har besvaret. Det svarer til en svarprocent på 32

- I alt har 2.929 landmænd svaret på undersøgelsen. Heraf er 59 procent overordnet set tilfredse med Landbrugsstyrelsen

- 279 konsulenter har udfyldt undersøgelsen. 32 procent af dem er overordnet set tilfredse med Landbrugsstyrelsen

Kilde: Landbrugsstyrelsen

 

 

Læs også