Hold ydelse oppe i varmen

Varmestress blandt malkekøer er udbredt – LandboSyd sætter fokus på mulighederne for at fastholde en høj ydelse også i godt vejr.

Varmestress er ubehageligt for køerne og koster på bundlinjen.
Først falder fedt- og proteinindholdet i mælken. Så falder ydelsen, og alt i alt kan det koste 10 til 15 procent af kg EKM leveret til mejeriet.

Men der er faktisk muligt at fastholde en høj ydelse også i det gode varme sommervejr, siger kvægchef Thorkild Moos, LandboSyd. Han har derfor arrangeret en temadag på Gråsten landbrugsskole og invitereret eksperter til at komme og fortælle om hvad værktøjskassen indeholder at redskaber inden for blandt andet ventilation.

Skal af med varme 
- Varmen er hård ved køerne. De producerer selv masser fugt og varme, som de har brug for at komme af med. Køerne kan derfor udvikle varmestress og vil så bruge alt for meget energi på at udskille varmen ved konstant at puste og gispe, siger Thorkild Moos.
-Det betyder, at der er mindre energi til at producere mælk med, og så falder ydelsen – også fedt- og proteinprocenten, siger han.


Samler eksperter
På Gråsten Landbrugsskole samler Thorkild Moos landmænd, en dyrlæge og ventilationsfirmaer til et temamøde om varmestress. Det sker et par timer onsdag 20. juni om formiddagen. Gråsten Landbrugsskole har en højtydende malkebesætning, som de sidste 12 måneder har produceret godt 12.400 kg EKM. 

Fodring og opstaldning
På dagen vil Thorkild Moos bidrage et fagligt indlæg omkring fysiologien og varmestress. Desuden sætter han fokus på, hvad der kan gøres fodrings- og opstaldningsmæssigt for at minimere effekten på koen.
Desuden medvirker dyrlæge Trine Fredslund Matthiesen fra Dyrlægehospitalet Gråsten og hun vil fortælle om, hvorfor varmen påvirker reproduktionen, og hvad det betyder for embryonerne. 

Temadagen er arrangeret i samarbejde med Rotor A/S, som også vil demonstrere løsninger inden for ventilation til at mildne varmestress.
På temadagen bliver det tid til en tur gennem stalden og en gennemgang af relevante tal for besætningen.

Læs også