Køer kører med kommunens kobus

Odense Kommune stiller kreaturtransportvogn til rådighed for landmændene, som afgræsser naturarealerne langs Odense Å.

Kobussen, der er finansieret af EU-projektet Life Rare Nature, er udstationeret hos kødkvægavler Otto Madsen i Fangel. Til højre skov- og landskabsarkitekt Lars Kildahl Sønderby fra Odense Kommunes afdeling for natur og landbrug. Fra andre kommuner har det vakt interesse med et lignende tiltag, som Odense Kommunes tilbud om en kreaturtransportvogn og en mobil fangfold til rådighed for naturplejere.

Det vækker ekstra opsigt, når kreaturerne i år fragtes til afgræsning langs Odense Å. De køres nemlig ud til naturområderne i en »kobus«.
Odense Kommune har til formålet anskaffet en kreaturtransportvogn, som er blevet malet grøn og dekoreret med tegninger og slogans - og har fået navnet Kobussen.

Vognen, som er blevet finansieret via EU-projektet Life Rare Nature, som Odense Kommune har været involveret i siden 2012, stilles til rådighed for alle kvægbrugerne, som leverer dyr til afgræsning af de omkring 100 hektar, der hører under EU-naturprojektet langs Odense Å.

Opmærksomhed

- Dels er vognen anskaffet for at hjælpe både de nuværende men også nye landmænd til nemmere at kunne levere dyr til afgræsningen. Men også for at give en endnu større synlighed og opmærksomhed omkring det positive projekt det er, at lade kreaturer præge den skønne natur i ådalen, lyder det fra Lars Kildahl Sønderby, der er skov- og landskabsingeniør i Odense Kommunes afdeling for landbrug og natur.

Det giver en større fleksibilitet, både når dyrene skal ud her i denne tid, men også om efteråret, når de skal hjem på gårdene igen. Ligesom kreaturvognen, har kommunen også anskaffet et mobilt fanggitter, som kan lånes til indfangningen af dyrene, når sæsonen for afgræsning slutter.

Ordningen har allerede vakt opsigt blandt andre kommuner, som nu overvejer lignende tiltag, fortæller skov- og landskabsarkitekten.

Station i Fangel

Kobussen er udstationeret hos Otto Madsen i Fangel, der leverer 70-80 hereforddyr til afgræsningen ved Odense Å. Han står for koordineringen, når hans egne og andre naturplejeres dyr skal fragtes til og fra arealerne.

LandbrugFyn var med, da seks køer med deres kalve blev lukket ud på syv hektar græsareal i området bag kolonihaven Svendstrupengen i Skt. Klemens. Derudover leveres den erfarne kødkvægavler også dyr til en privat lodsejer ved Odense Å i Dyrup, samt til arealer i Kratholm og hjemme hos sig selv i Fangel på begge sider af det brede åløb.

Otto Madsen har ikke mindre end 300 kreaturer, alle af herefordracen. De går hjemme ved gården om vinteren, men om sommeren er de alle »ude at tjene«, som han udtrykker det. Den 73-årige kvægavler har foruden aftalerne med Odense Kommune også afgræsning af arealer på Naturstyrelsens ejendom i Sollerup ved Korinth, og på godserne Hagenskov, Holstenshuus og Wedellsborg.
Afgræsser 260 ha

I alt afgræsser hans dyr ikke mindre end 260 hektar naturområder. Endvidere leverer han hvert år omkring 60 dyr til kogræsserlaug rundt om på Fyn, som slagtes efter sæsonen.

- Både selve afgræsningen af naturområderne, men også at møde de mange spændende mennesker, der har en glæde ved at pleje naturen i området og samtidig producere sit eget oksekød, er inspirerende, lyder det fra Otto Madsen, efter han sammen med Lars Kildahl Sønderby har set køerne og kalvene tage deres sommerresidens langs Odense Å til sig.

- Steder som her møder jeg mange på de omliggende stier, som fryder sig over de græssende dyrene.

Robust race

På pælene ved folden står Otto Madsens telefonnummer. Derfor kommer der telefonopkald, hvis naboer eller forbipasserende opdager et eller andet usædvanligt i folden.

- Jeg holder selvfølgelig også selv øje med dyrene, ligesom jeg gør det som service for kogræsserlaugene, som får dyr hos mig. Men hereforddyrene er meget robuste, og er derfor meget velegnede til at pleje naturen. De holder uønsket vækst nede, blandt andet kæmpe bjørneklo, så der bliver plads til græs og naturens mange planter og blomster, understreger Otto Madsen, inden han i hast kører Kobussen til Fangel for at hente en ny last af hereforddyr til en ny destination.

I forhold til normale år er græsset senere i vækst efter den kolde marts og første del af april. Til gengæld har de seneste ugers høje forårstemperaturer for alvor sat skub i væksten

Læs også